Bestyrelsen for Det lille Teater, Gråsten

       BESTYRELSEN  

Formand
Ole Gaul Nilum
Smedebakken 2, Adsbøl
6300 Gråsten
74 65 37 67 / 21 40 65 40 / 26 55 58 84
mail@lilleteater.dk   
nilum@bbsyd.dk

 Kasserer
Bent Skibsted
Stjerneparken 7
6300 Gråsten
51 94 30 85
bentskibsted@live.dk

Sekretær
Hanne Ingemann Clausen
Hvedemarken 8, 2.MF
6400 Sønderborg
23209761
hano84@live.dk

Kristina A.  Gude-Hansen
Buen 11
6200 Åbenrå
20 84 81 80
kristina-asmus@hotmail.com

Ellen Kristensen
Rinkenæs
6300 Gråsten

Suppleant
Gitte Asmussen
Hjordkær

Suppleant
Lisbeth U. Brodersen
6300 Gråsten

Revisor
Merete Fog Jensen

Revisor
Jørgen Chr. Clausen

Områdeudvalg

Område:  Bemanding: Ansvar og roller:
Forestillingsudvalg Ole Gaul Nilum

Reservering af tider på teatret.
Alle reserveringer til forestillinger o.l. skal aftales med forestillingskoordinator
Ole Gaul Nilum nilum@bbsyd.dk tlf. 7465 3767

der er ingen tider, der er gyldige uden aftale med koordinator

P.R.-udvalg Ole Gaul Nilum P.R. i forbindelse med forestillinger (plakater, annoncering m.m.). Hjemmeside og nyhedsformidling.
Medlemshåndtering Bent Skibsted Vedligeholdelse af medlemskartotek og PBS-indbetalinger.

Der er lukket for kommentarer.