Referater fra bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Torsdag den 16. august 2018 i Dukkegruppen. kl 19

Husk dato er ændret fra den 8 til 16

Mødedeltagere:       Afbud: Dorte

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der er nogle ekstra punkter de skrevet med blå  
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt  
3. SIDEN SIDST  M. M.    
  Vores nye scener

Opdatering af fonde der har givet tilskud

Vi har søgt 6 fonde og Der er 4  fonde som har givet. Linak Sydbank, Varelotteriet og IP Nielsen i alt 93000kr  
  Indbydelse til inspirationsaften om foreningspuljer og persondata Det er den 26/9-18 fra kl. 19-21

Pia og Elsebeth tager med

 
  Køb af mikrofoner til egnsspil ?? Vi har altid lejet. Koster 5000,00 kr

Vi kan købe 8  mikrofoner for 10000kr

Vi køber mikrofoner

 
  Fastsættelse af dag til tøjdamers besigtigelse af

nyt tøjrum

 

Et nyt punkt

Hvornår der er indvielser af den nye plads i Gråsten.

 

 

Noget fra OK benzin,

Der blevet sendt datoer ud , til med som skal se det inden for de næste 14 dage

 

 

Det er d. 14/9-2018

 

 

 

Vi kan få et OK sponsorer støtte for købt benzin

 
4 BYGNINGE

Lisbet har lavet skrivelse ved. rengøring

Vi har fået en mail med en liste  
  Status for ombygning Vi har været rundt og se det nye som er blevet lavet.

Lager plads for tribune bliver ændret

 
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Bent informere om økonomien Der er sendt opkrævninger ud for medlemskontingent  
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
   
  Sommerspil  Det gik rigtig godt.  
  Aktiv sommerferie Det gik godt, der var ca. 20 børn  
  Kommende forestillinger/aktiviteter

   
  Hvordan sikre vi teatrets fremtid Vi laver en gruppe , vedr. Hvad der kunne foregår på det lille teater

Pia, Elsebeth og Hanne

Der skal komme et oplæg til det første møde.

 
  Ungdomsgruppen evt. forestilling

 

De starter op igen til september  
  Kulturnat den 24. august Det er fra kl. 17-23  
  Frit Als forestillingen den 6. november

samt 11.11 på Alsion

   

 

  Julestykke

 

 

Starter op d. 28/8-18   kl. 18

Pia sætter et stykke op på den lille scene, om tirsdag (voksne)

 
  Nytårskur 5/1-19

Elsebeth kigger efter mad

Ole kontakter Anker om jazz band

Hanne laver quiz

 
  Glasmenageriet De går snart i gang  
  Egnsspil 2019 ” Den onde herremand” Kim Asmussen vil gerne instruere Det er godkendt  
  Planlægning af Teaterfestival 2019 Kristina og Hanne begynder at planlægger det. Det er den 4. Weekend (lørdag) i 2019  
8. NÆSTE MØDE Torsdag d. 25/10-18 kl. 19  
  Evt.    

______________________________________________________________

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 16. maj 2018 i Dukkegruppen. kl 19

Mødedeltagere:       Afbud: Dorte Pia Hanne og Kristina

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M. M.
  Salg af gammelt lysanlæg  til Landbrugsskolen/Kulturlandsbyen Besluttet at sælge noget at det gamle lysanlæg til Landbrugsskolen/Kulturlandsbyen
  Kalender og billetbestilling på hjemmeside opdateret Hjemmeside opdateret og virker nu som ønsket .
Persondata loven   note ved. privatpolitik til godkendelse Note vedr. personalepolitik er lavet og er lagt ud på hjemmeside

Vi gør ikke mere ved den sag før andre siger  at det ikke er godt nok

 

Linak har givet penge til ny tribune? Søgt og fået tilsagn om tilskud til ny scene fra  Linak.
4 BYGNINGE

Ny koordinator af rengøringen på teatret

 

Rengøringskoordinator Lisbeth Brodersen
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
14 medlemmer har indbetalt medlemsgebyr for 2018       Opdateret regnskab blev forelagt.
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  Repertoiremøde den 25. april  Meget få deltagere –

resultat der er god plads til forestillinger i efteråret.

  Violas Besættelse     1 forestilling aflyst grundet sygdom

Ca. 100 så de 4 forestillinger

  Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Sommerspil Elsebeth personale påsætter  Der er 5 forestillinger påsat
Aktiv sommerferie i uge 27

 

Antal deltagere kendes først senere

Ditte og Jørgen står for det ,

Møde med Sønderborg kommune om skuespillet Frit Als 100 året for ”revolutionen på Als ” skal fejres til november

Der er indkaldt til møde den 23.05 i Sønderborg

Teatret opgave er stille med aktører

 

Til premieren på ny film den 11.11.18 i Sønderborg var der kommet ønske om teatret kunne stille med nogle statister i anno 1918 påklædning

 

 

  Landbrugsskolen / Kulturlandsbyen forespørger om vi vil stå for spil på skolen om landbrugsskolens historie i oktober 2019 Ikke vores økonomi

Landbrugsskolen står for forfatter og instruktør

Teatret skal sørge for skuespillere.

  Egnsspil 2019 på teatret forslag  Den onde Herremand  Forslag instruktør  Ulver Skuli Abilgård Vedtaget egnsspil 2019   Den onde Herremand

Vedtaget forslag til instruktør

8. NÆSTE MØDE Onsdag 08. august 2018
   

 

Onsdag den 11. april 2018 i Dukkegruppen. kl 19
Mødedeltagere:       Afbud: Pia – Dorte – Hanne

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M. M.
  Årsmøde     bekræftelse af  konstituering Konstituering uændret dog er Hanne ny referent
Nyt fra dukkegruppen

 

Spiller den 19. april i børnehaven Tummelsby

  Persondata loven  hvad gør vi ??  se medsendte Der arbejdes videre vedr.   privatpolitik og den skal lægges ud på hjemmesiden når den er færdig.

 

Fremover skal der indhentes accept fra alle spillere vedr. evt. offentliggørelse af billeder fra forestillinger på hjemmesiden.

Skal vi ansøge Tryg fonden om hjertestarter ?

 

Ja
Skal vi søge fonde om penge til ny tribune  i salen ? Det blev besluttet at Fini undersøger markedet vedr. scener og indhenter priser
4 BYGNINGE

Køb af pulverslukker ?

 

Der blev besluttet at købe et antal pulverslukkere + brandtæppe.

Punktet fra sidste møde vedr. rengøring blev drøftet på ny

Og der var enighed om at rengøringen af toiletter og køkken bør fordeles på flere personer.

Vi drøftede muligheden for at få en kontaktperson (udenfor bestyrelsen) til at organisere arbejdet ved hjælp af andre frivillige.

Vi vil i nyhedsbrev til medlemmer opfordre frivillige til melde sig .

5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Der er i 2018 kommet 11 nye medlemmer-

eller ser regnskab fornuftig med indtægten fra revyen m.v.

6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  Revy Fulde huse og glade og tilfredse gæster
11 forestillingen med  774 gæster
  Kursus med Lindi Riel  den 8.4 Godt kursus med 12 deltagere
  Hædrings arrangement Gråsten Idrætsforening  den 10. 4 Teatret lagde lokaler til GSI hædring af   ”lokale mestre”

salen var fyldt med ca. 80 personer
det var andet år  de var her og et vellykket arrangement.

  Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Violas besættelse. Forestillinger i uge 16. Premiere torsdag den 19. april. Elsebeth er værtshold
Sommerspil Påsætning af spillere er på plads

Gunnar har fået planen for scenen

Planlægning af repertoiremøde den 25. april Vi starter kl. 19
Aktiv sommerferie i uge 27 Vi ved først senere antallet af deltagere

Gitte og Jørgen står for det.

 

 

  Vi drøftede en henvendelse fra Frode Sørensen. Sønderborg der er formand fra Topff selskabet, der arbejde med at markere 100 året fra ”revolutionen på Als”  De spurgte om teatret kunne hjælpe med aktører.
8. NÆSTE MØDE 16. maj kl. 19.00
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 7. februar 2018 i Dukkegruppen.

Mødedeltagere: Ole, Bent, Kristina, Hanne, Pia, Lis og Dorte                                                                   Afbud: Elsebeth

Referent:

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Ok
2. GODKENDELSE AF REFERAT OK
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen Der er et nyt stykke i støbeskeen, ”Tre små soldater”
Nyt fra forsøgsscenen Tingene omkring 2020 kører derudaf. I løbet af det næste halve år forventes stor aktivitet omkring projektet. Der er nedsat et præsidium. Stykket har modtaget tilsagn fra DATS Sønderjydsk Kreds om 75.000 kr. til februar 2019.
  Planlægning af årsmødeBent og Dorte er på valg til bestyrelsen. Elsebeth og Pia er på valg som suppleanter. Datoen er tirsdag den 27. februar. Kl. 19,30 for teaterhuset og kl. 20,15 for teateret Alle genopstiller (der skal efterfølgende vælges en ny sekretærJ)
  Nyt om DATS / DRAMA Det går ikke så godt. DRAMA er gået konkurs. Det er aftalt med DATS at alt arkivmateriale, der indtil nu har lagt på DRAMA’s arkiv, flyttes til Det Lille Teater, indtil det er besluttet, hvor det skal opbevares.
Fotos af børn – det må vi gerne Fint
Plakatstander på biblioteker, er undersøgt det er kun for arrangementer på biblioteket. Øv
Horsens teater ønsker at leje microportere Der er vedtaget en leje på 2.400 kr for 14 dages leje af alle microportere. Herefter koster det 200 kr. pr. dag.
Diverse Der er kulturnat i Sønderborg Kommune den 24. august 2018. Ole melder teateret til
Ole hjemtager tilbud på ugentlig rengøring af køkken, foyer og toilet
4 BYGNINGEFørstesalen over skolestuen er isoleret.Der har været problemer med varmen og lys i arkivrum, nye radiatorventiler er færdigmonteret.  
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Vi har haft overskud på driften i 2018.Det går fint
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  ”En bænk ” ca. 30 tilskuerVi har været i SLT.  med klip fra forestillingen og interview Fin forestilling og god omtale.
  Uddrag fra ”De evige højder” Succes – 55 tilskuere
  Infomøde om sommerspilVi har været i Radio Als om sommerspillet Der mangler deltagere
  Kommende forestillinger/aktiviteter
  Revy 2018  i marts, 11 forestillinger er udsolgt Alle deltager i værtsholdene (Pia og Dorte får lov til at slippe). Elsebeth koordinerer værtshold
Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Violas besættelse. Forestillinger i uge 16. Premiere torsdag den 19. april. Elsebeth er værtshold
Kursus med Lindi Riel  den 8.4 Skuespilteknik (Ole modtager program og offentliggør). Pia mortager tilmeldinger pr. telefon. Maks 20 deltagere alder 15+Kristina og Pia er ”værtshold” på dagen
Planlægning af repertoiremøde den 25 april Vi starter kl. 19
Aktiv sommerferie Uge 27 – Jørn og Gitte står for det (Kristina har ikke ferie i uge 27 i år). Hanne kan evt. hjælpe
  Svend Åge planlægger forestilling i marts 2019
8. NÆSTE MØDE Onsdag den 11. april kl. 19 i Dukkegruppens lokaler.
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 6. december 2017 hos Ole.
Bestyrelsesmøde kl. 18.00 med julespisning

Mødedeltagere: Hele flokkenJ                                                                                                            Afbud:

Referent:  Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen Der er spillet 2 stykker i Sønderborg med succes. Den mangler endnu 1 i Sønderborg og 1 i Aabenraa.Dukkegruppen går på pause foreløbig indtil 9. april.

Gruppen har fået en henvendelse fra Aabenraa Julehjerteby vedr. evt. 2-3 forestillinger i 2018.

Nyt fra forsøgsscenen Intet nyt
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019Sange og manus er sendt ud Intet nyt.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Intet nyt
De første nye LED lamper er kommet.Der kan købes LED pære til de små lamper Fini er i fuld gang med installation. Der kan også sættes LED-pærer i den eksisterende loftsbelysning.
Nytårskur 2018 er fastsat til lørdag den 6. januarDukkegruppen vil gerne give prøve på deres forestilling, hvem og hvad , der er bestilt mad Laila og Katrine serverer. Elsebeth sørger for servietter og serpentiner. Pia og Dorte sørger for at rengøre toiletter, foyer og køkken torsdag den 4. Resten møder fredag den 6. til klargøring. Lørdag mødes vi alle kl. 17 til den sidste finpusning.Hanne laver quiz med 3 premier
Ole og Jørgen Clausen har deltaget i kursus om fonde.
Deltagelse i Uddannelsesforløb for frivillige i foreningslivet  Kristina og Ole deltager . Vi har deltaget i to møder  sidste møde i januar , derefter kommer vi med en indstilling.
Gråsten slots p. plads  får navnet Aabenhus Plads     DATS ønsker forslag til indvielse DATS vil gerne opsætte en plakette på teateret (de har 70 års jubilæum i 2018). Vi vil gerne have Stephan Kleinschmidt til at foretage indvielsen
Vi har haft første gæsteanmelder i sving. Hanne Næsborg var første gæsteanmelder. Vi vil tilstræbe at gæsteanmelderen kommer til premieren eller en af de første forestillinger, så det er muligt at læse anmeldelsen og så stadig nå at se forestillingen.
WI-FI forstærker er opsat
Diverse
Planlægning af årsmøde
Bent og Dorte er på valg til bestyrelsen. Elsebeth og Pia er på valg som suppleanter. Datoen er tirsdag den 27. februar. Kl. 19 for teaterhuset og kl. 20 for teateret
4 BYGNINGEOmbygninger er godt i gang  De nye termostater er ved at blive installeret
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenterSkal medlemskontingent og billetpriser ændres?
Bent foreslog, at der bliver indkøbt nye borde til foyeren, da de er svære at sidde mange ved. Vi ser på, om der evt. er andre borde, der kan bruges.Kontingentet hæves fra 2018/2019 fra 100 til 150 kr. pr. medlem, børn som voksne
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  ”Privat skifte ” 243 så forestillingen Succes. Forestillingen deltog ved seniorfestival i Korsør. Det gik også godt.
  Kirkespil med ungdomsgruppen 425 tilskuere i 7 forskellige kirker
  ”Dukkespil  ”  3 steder i Sønderborg  er i gang spiller sidste gang den 11.Har spillet 2 forestillinger i  i Skolestuen Succes
  Kommende forestillinger/aktiviteter
  Julespillet er fredag/lørdag/søndag den 8.-10. december. Hanne er vært Julens hjerte
  ”Bænken” spiller den  tirsdag  den 23. januar Gæsteforestilling fra Højer. Dorte er værtshold – 2 værter
”Teater om dagen spiller 3. og 4. februar kl.14.3 i skolestuen Dorte er værtshold, Ole og Ruth tager værtstjansen
  Revy 2018  i marts Fællesindsats omkring værtshold
Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Ja
Sommerspil Kristina sætter ”Historien om prinsessen på ærten, frit efter H.C. Andersen” op
Skal der indkaldes til repertoiremøde? Den tager vi op på næste møde  d.v.s. dette møde Onsdag den 25. pril
7. Eventuelt
  Kulturnat 2018 Finder sted den 24. august 2018
  Lindi Riel har henvendt sig igen, om vi stadig er interesseret et kursus
  Drama er gået konkurs
  Vi fortsætter med gratisbilletter i ”Velkomstpakken” til Sønderborg Kommune
  Lyskursus Fini laver et lyskursus  i det nye lysanlæg efter revyen
  Børneattester Vi får taget børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer samt dem der ellers arbejder med børn på teateret Ole
  Fotos af børn Vi skal have tjekket om vi skal have tilladelse ved forældre, når vi lægger billeder af børn på Facebook Ole
  Plakatstander på biblioteker Ole undersøger, om vi kan komme ind på reklameplakatstanderne på kommunens biblioteker
8. NÆSTE MØDE 7. februar 2018
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 25. Oktober 2017 i dukkegruppens lokaler.
Bestyrelsesmøde kl. 19.00.

Mødedeltagere: Ole, Kristina, Bent, Pia og Dorte                                                                                  Afbud: Elsebeth, Lis, Hanne

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen  4 forestillinger inden jul Der opføres  forestillinger i Sønderborg og 1 i Aabenraa
Nyt fra forsøgsscenen Der opføres et genforeningsspil i øst (Sønderjysk Forsøgsscenes) og 1 i vest (Højt til Himlens). Kristian Hald er instruktør på begge scener. Forsøgsscenens stykke skrives af Marie Markvard Andersen (som skrev Den Spanske Sømand) og det forventes at stykket skal spilles på Søgaard Kaserne. Chefen for kasernen har tilkendegivet, at hvis ejerforholdene stadig er de samme i 2020, så kan stykket spilles der. Det forventes, at dette afklares i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019Sange og manus er sendt ud Der er ikke sket yderligere, men der var enighed om, at i sin nuværende form (manuskript og sangtekster), ønsker DLT ikke at involvere sig i stykket.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Det går stille og roligt fremad med projektet.
Henvendelse fra L.Riel om kursus på teatretudsat til næste år
Nytårskur2018 er fastsat til lørdag den 6. januarDukkegruppen vil gerne give prøve på deres forestilling Vi bruger samme madleverandør. Elsebeth undersøger menu
Det lille Teaterhus har fået 50.000kr fra Danfoss til køb af nye radiatorventiler og køb af LED lys Vi har været heldige igen
Deltagelse i Uddannelsesforløb for frivillige i foreningslivet  Kristina og Ole deltager
Vores vej skal have nyt navn
LED lamper til salen er bestilt.
Diverse – Ole deltager i fundraisingskursus for foreninger i Sønderborg Kommune.- DLT er af Jyske Vestkysten blevet inviteret til at deltage i JV’s koncept med ”Gæsteanmelder”. Ole har indmeldt 3 gæsteanmeldere, som på skift vil anmelde DLT’s foretillinger, hvorefter de vil blive bragt i JV. De 3 gæsteanmeldere er pt. Hanne Næsborg, Rannveig Marie Spliid og Johannes Heesch. Anmelderne kan udskiftes.

– DATS har henvendt sig vedr. vores forsikringer. Ole tager et møde med DATS.

– Da vores nuværende WIFI-løsnig ikke rigtig når ned i sminkerummet og dukkegruppe (eller i skolestuen) tager Ole en snak med Fini om undersøgelse af en forstærket løsning.

4 BYGNINGEOmbygninger er godt i gang, der er støbt gulv til nyt toilet, væg opsat mod nyt øverum, del af væg nedrevet mod gang  Der vil snart blive indkaldt til arbejdsdag for fjernelse af en masse meget tørt ler, der har fungeret som isolering, fra loftet.
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og udsendelse af kontingent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  DATS Sønderjysk kreds  har afholdt børnekursus, der var 18 deltager med 9 børn fra vores scene Det var et godt kursus. Kristina sørger for at lave en oversigt over deltagerne fra DLT, så de kan få udbetalt tilskud.
  Kulturnat fredag den 8. september Det sted vi stor i år var fint. Næste gang Kulturnatten ligger før vores festival, skal vi satse på at promovere det.
  Teaterfestival 23-24. september Stor succes – bortset fra at ungdomsgruppen var nødt til at aflyse deres forestilling i sidste øjeblik. Der var fuldt hus til alle forestillinger. Vi vil næste gang fastholde konceptet fra i år, hvor det kun var 1 dag, og at det var lørdag.
  Kirkespil med ungdomsgruppen Endnu en succes. Der er opført 10 forestillinger, og der har i gns. været 30 ”publikummer” (kirkegængere) til hver forestilling
  Æblefestival i Gråsten den 14-15. oktober Ungdomsgruppen spillede 2 forestillinger.
Kommende forestillinger/aktiviteter

 

  Senior festival den 27-28. oktober Teater om dagen deltager
”Privat skifte ” af Anders Bodelsenpremiere 31 oktober    Elsebeth er vært.
Julespil og jule dukke julespilspil Julespillet er fredag/lørdag/søndag den 8.-10. december. Hanne er værtJuledukkespillet er 25. november. Kristina er vært
 Evt. gæstespil i januar fra Højer – Bænken
Teater om dagen vil gerne spille uddrag fra ” De evige højder” 2 gange i februar
Revy 2018  i marts
Forestilling med ungdomsgruppen i april
”Jeppe på bjerget” maj 2018 Aflyst
Sommerspil næste år? Prinsessen på ærten – Kristina instruerer
Skal der indkaldes til repertoiremøde? Den tager vi op på næste møde
7. Eventuelt
8. NÆSTE MØDE Julefrokost og bestyrelsesmøde hos Ole. 6.12. 2017 kl. 18

 

Tirsdag den 29. August 2017 i dukkegruppens lokaler.
Bestyrelsesmøde kl. 19.00.

Mødedeltagere: Oke, Bent, Kristina, Hanne og Dorte                                                                                                             Afbud: Elsebeth, Lis, Pia

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra ungdomsgruppen     Kirkespil Gruppen er nu oppe på 14 medvirkende.Spiller 2 forestillinger til Æblefest ”Prinsen, der altid var uheldig”. Spiller kirkespil om Luther i 7 kirker i Sønderborg (4) og Aabenraa (3) på 5 søndage i september og oktober. Det drejer sig om 4 små stykker om hhv. Tro, Retfærdighed Synd og Den rette vej.
Nyt fra dukkegruppen   4 forestillinger Spiller 1 forestilling i Aabenraa.Der skal spiller ”juledukkespil” 3 steder i Sønderborg. Da der bl.a. spilles for udsatte børn, som ikke nødvendigvis er kristne, spilles der ikke nødvendigvis traditionelt juleteater.
3,3 Nyt fra forsøgsscenenReferat fra møde om 2020 den 12. august med Faber og møde om indhold i Genforeningsspil Simon Faber er projektchef for 2020 i Sønderjylland.Der er afholdt det første møde om den røde tråd i stykket til 2020. På baggrund heraf er 3 historikere (Jørgen Buch, H. E. Sørensen og Inge Adriansen) blevet bedt om hver at komme med 3 ”ting” som de mener at stykket bør indeholde.Der er givet officiel tilladelse til at stykket kan spilles på Søgaard Kaserne.
  Nyt fra børnegruppen Prøverne på årets julespil – Julens Hjerte – er gået i gang.
  Afslag på ændring af vejnavn–nyt forslag
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019 Vi er stadig ”med”, men det er aftalt at vi får sangene til gennemlytning, så vi også er sikre på, at det er noget vi kan stå inde for at lægge navn til.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Kaj Nissen arbejder på et stykke om Landbrugsskolens historie fra ca. 1600 til ca. 1930
3,8 Henvendelse fra L.Riel om kursus på teatret Ole kontakter Lene og giver besked om at vi er interesseret.
3,9 Skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på teatrets fremtid-eller går det godt ?Vi mangler kostume-damer og lys og lyd folk.Mail fra  Det lille Teater Aabenraa  Vi bakker op om Aabenraas ide, men forventer ikke at projektet er realiserbart.Vi prøve at få Fini til at lave et internt teknikkursus, så flere får mod på og kendskab til at tænde lyset på scenen
Der er forvirring omkring kalender Der skal strammes op på hvordan kalenderen i foyeren bruges. Der SKAL altid sendes en mail til Ole, når der skrives/rettes på kalenderen.
4 BYGNINGERengøring på teatret evalueringOpstart på ombygning

Rengøringsarrangementet blev aflyse, da der kun havde meldt sig 3 bestyrelsesmedlemmer og Ruth.Vi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt.

Der er indkaldt til 1. arbejdsdag i anledning af ombygningen, lørdag den 2. september. På arbejdsdagen var der enighed om at det nok gav mest tilslutning ved lørdage fra 9-12 i stedet for hele dage. Så hellere lidt flere halve. Gunnar prøver evt. at lave en liste med flere lørdage, som kan offentliggøres, så der er mulighed for planlægning for den enkelte.  Forslag om indbydelse til møde om indretning af nyt kostumerumGod ide at holde et møde med kostumedamerne. 5.ØKONOMI     Orientering af Bent
bank og udsendelse af kontingentDet ser stadig fint udJ 6.FORESTILLINGER
Evaluering
   SommerspilletGodt stykke og god efterkritik/tilbagemeldinger  Aktiv sommerferie uge 26Atter en stor succes. Der var i år 18 børn  Rengøring på teatret den 26. augustBlev aflyst pga. manglende tilslutning  Kommende forestillinger/aktiviteter   6,3Kulturnat fredag den 8. septemberOle, Ruth, Hanne og Kristina samt repræsentanter fra dukkegruppen deltager.  Teaterfestival 23-24. september- hvor langt er vi? Der spørges om vi har brug for hjælp ?Festivallen er skåret ned til 1 dag, idet der er kommet et par afbud. Programmet er vedhæftet referatetHanne og Kristina sender en liste ud vedr. brug for hjælp. Dorte har meld sig som ”køkkehjælp”  Dats børnekursus den 7 oktober  9-17Der skal bruges 2-3 frivillige i løbet af dagen. DLT giver 100 kr i kursustilskud til ”vores” børn.  Forestilling af UngdomsgruppenSpiller på Minifestival 23-24. september og til Æblefestival i Gråsten den 14-15. oktoberSamt kirkespil  Senior festival den 27-28. oktober Teater om Dagen deltager (kørselstilskud fra DATS)  Tigeren  ?Er foreløbig udsat  ”Privat skifte ” af Anders Bodelsen sidst i oktoberElsebeth er værtshold  Julespil og jule dukke julespilspilJulespil er 2. weekend i december, Hanne værtsholdJuledukkespil er 25. november, Kristian værtshold  Revy 2018  i martsForstillinger i uge 11 og 12, 2018  Forestilling med ungdomsgruppenMidt/sidst i april 2018  ”Jeppe på bjerget” maj 2018   Sommerspil næste år?Prinsessen på ærten (før og efter), Kristina instruerer. 7.EventueltVi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt. (gentagelse fra afs. 4)   Ungdomsgruppen øver altid mandag aften   Vi køber et sort tæppe til scenen, så der ikke altid skal males scene ved hver forestilling   DLT givet et bidrag til Det Grå Gulds årsudflugt på 100 kr. pr. person. 8.NÆSTE MØDE25. oktober 2017 kl. 19.

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Tirsdag den 28. februar 2017 kl 19.30 i dukkegruppen `s lokale

Mødedeltagere:                                                                     Afbud: Lis

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OK
2. GODKENDELSE AF REFERAT OK
3. SIDEN SIDST  M.M.Konstituering af bestyrelsenGennemgang af årsmødet Formand: OleKasserer: BentReferent: Dorte
Nyt fra ungdomsgruppen Morten Knudsen har kontaktet ungdomsgruppen for at høre, om de har lyst til at spille kirkespil (Luther). Gruppen har sagt ja.
Nyt fra dukkegruppen Skal spille på Hørup Plejehjem. Gruppen har fået et nyt medlem, som koncentrerer sig om at sy dukker.
  Nyt fra forsøgsscenenformandsmøde den 5. martsUdvalg til Genforeningsspillet 2020  skal vælges  Hanne deltager formandsmøde.Ole spurgte, om der var en, der havde lyst til at deltage som repræsentant for DLT i udvalget til Genforeningsspillet. Der var ikke umiddelbart nogen som meldte sig. Efterskrift: Ole har efterfølgende spurgt Anne Marie Brodersen, og at hun har sagt ja
<b%

Der er lukket for kommentarer.