Referater fra bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Tirsdag den 29. August 2017 i dukkegruppens lokaler.
Bestyrelsesmøde kl. 19.00.

Mødedeltagere: Oke, Bent, Kristina, Hanne og Dorte                                                                                                             Afbud: Elsebeth, Lis, Pia

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra ungdomsgruppen     Kirkespil Gruppen er nu oppe på 14 medvirkende.Spiller 2 forestillinger til Æblefest ”Prinsen, der altid var uheldig”. Spiller kirkespil om Luther i 7 kirker i Sønderborg (4) og Aabenraa (3) på 5 søndage i september og oktober. Det drejer sig om 4 små stykker om hhv. Tro, Retfærdighed Synd og Den rette vej.
Nyt fra dukkegruppen   4 forestillinger Spiller 1 forestilling i Aabenraa.Der skal spiller ”juledukkespil” 3 steder i Sønderborg. Da der bl.a. spilles for udsatte børn, som ikke nødvendigvis er kristne, spilles der ikke nødvendigvis traditionelt juleteater.
3,3 Nyt fra forsøgsscenenReferat fra møde om 2020 den 12. august med Faber og møde om indhold i Genforeningsspil Simon Faber er projektchef for 2020 i Sønderjylland.Der er afholdt det første møde om den røde tråd i stykket til 2020. På baggrund heraf er 3 historikere (Jørgen Buch, H. E. Sørensen og Inge Adriansen) blevet bedt om hver at komme med 3 ”ting” som de mener at stykket bør indeholde.

Der er givet officiel tilladelse til at stykket kan spilles på Søgaard Kaserne.

  Nyt fra børnegruppen Prøverne på årets julespil – Julens Hjerte – er gået i gang.
  Afslag på ændring af vejnavn–nyt forslag
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019 Vi er stadig ”med”, men det er aftalt at vi får sangene til gennemlytning, så vi også er sikre på, at det er noget vi kan stå inde for at lægge navn til.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Kaj Nissen arbejder på et stykke om Landbrugsskolens historie fra ca. 1600 til ca. 1930
3,8 Henvendelse fra L.Riel om kursus på teatret Ole kontakter Lene og giver besked om at vi er interesseret.
3,9 Skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på teatrets fremtid-eller går det godt ?Vi mangler kostume-damer og lys og lyd folk.

Mail fra  Det lille Teater Aabenraa

 Vi bakker op om Aabenraas ide, men forventer ikke at projektet er realiserbart.Vi prøve at få Fini til at lave et internt teknikkursus, så flere får mod på og kendskab til at tænde lyset på scenen
Der er forvirring omkring kalender Der skal strammes op på hvordan kalenderen i foyeren bruges. Der SKAL altid sendes en mail til Ole, når der skrives/rettes på kalenderen.
4 BYGNINGERengøring på teatret evaluering

Opstart på ombygning

 

Rengøringsarrangementet blev aflyse, da der kun havde meldt sig 3 bestyrelsesmedlemmer og Ruth.

Vi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt.

Der er indkaldt til 1. arbejdsdag i anledning af ombygningen, lørdag den 2. september. På arbejdsdagen var der enighed om at det nok gav mest tilslutning ved lørdage fra 9-12 i stedet for hele dage. Så hellere lidt flere halve. Gunnar prøver evt. at lave en liste med flere lørdage, som kan offentliggøres, så der er mulighed for planlægning for den enkelte.

  Forslag om indbydelse til møde om indretning af nyt kostumerum God ide at holde et møde med kostumedamerne.
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
bank og udsendelse af kontingent
Det ser stadig fint udJ
6. FORESTILLINGER
Evaluering
  Sommerspillet Godt stykke og god efterkritik/tilbagemeldinger
  Aktiv sommerferie uge 26 Atter en stor succes. Der var i år 18 børn
  Rengøring på teatret den 26. august Blev aflyst pga. manglende tilslutning
Kommende forestillinger/aktiviteter 

6,3 Kulturnat fredag den 8. september Ole, Ruth, Hanne og Kristina samt repræsentanter fra dukkegruppen deltager.
Teaterfestival 23-24. september- hvor langt er vi? Der spørges om vi har brug for hjælp ? Festivallen er skåret ned til 1 dag, idet der er kommet et par afbud. Programmet er vedhæftet referatetHanne og Kristina sender en liste ud vedr. brug for hjælp. Dorte har meld sig som ”køkkehjælp”
Dats børnekursus den 7 oktober  9-17 Der skal bruges 2-3 frivillige i løbet af dagen. DLT giver 100 kr i kursustilskud til ”vores” børn.
  Forestilling af UngdomsgruppenSpiller på Minifestival 23-24. september og til Æblefestival i Gråsten den 14-15. oktober Samt kirkespil
  Senior festival den 27-28. oktober  Teater om Dagen deltager (kørselstilskud fra DATS)
Tigeren  ? Er foreløbig udsat
”Privat skifte ” af Anders Bodelsen sidst i oktober Elsebeth er værtshold
Julespil og jule dukke julespilspil Julespil er 2. weekend i december, Hanne værtsholdJuledukkespil er 25. november, Kristian værtshold  
Revy 2018  i marts Forstillinger i uge 11 og 12, 2018
Forestilling med ungdomsgruppen Midt/sidst i april 2018
”Jeppe på bjerget” maj 2018
Sommerspil næste år? Prinsessen på ærten (før og efter), Kristina instruerer.
7. Eventuelt Vi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt. (gentagelse fra afs. 4)
    Ungdomsgruppen øver altid mandag aften
    Vi køber et sort tæppe til scenen, så der ikke altid skal males scene ved hver forestilling
    DLT givet et bidrag til Det Grå Gulds årsudflugt på 100 kr. pr. person.
8. NÆSTE MØDE 25. oktober 2017 kl. 19.

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Tirsdag den 28. februar 2017 kl 19.30 i dukkegruppen `s lokale

Mødedeltagere:                                                                     Afbud: Lis

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OK
2. GODKENDELSE AF REFERAT OK
3. SIDEN SIDST  M.M.Konstituering af bestyrelsenGennemgang af årsmødet Formand: OleKasserer: BentReferent: Dorte
Nyt fra ungdomsgruppen Morten Knudsen har kontaktet ungdomsgruppen for at høre, om de har lyst til at spille kirkespil (Luther). Gruppen har sagt ja.
Nyt fra dukkegruppen Skal spille på Hørup Plejehjem. Gruppen har fået et nyt medlem, som koncentrerer sig om at sy dukker.
  Nyt fra forsøgsscenenformandsmøde den 5. martsUdvalg til Genforeningsspillet 2020  skal vælges  Hanne deltager formandsmøde.Ole spurgte, om der var en, der havde lyst til at deltage som repræsentant for DLT i udvalget til Genforeningsspillet. Der var ikke umiddelbart nogen som meldte sig. Efterskrift: Ole har efterfølgende spurgt Anne Marie Brodersen, og at hun har sagt ja
  Nyt fra børnegruppen Nej
  Gratis teaterbilletter til nye borgere i Sønderborg kommune Billetterne er nu ”i handlen” og allerede efter 2-3 dage blev de første billetter bestilt hos DLT – så det er da en succes!!!
  Hjemmeside og bestillingssystem fra DATS Det kan vi ikke bruge til noget
  Penge fra Landdistrikt udvalget i Sønderborgtil ombygning  fællesmøde med Teaterhuset Vi har modtaget 65.849 kr. Pengene udbetales til Adsbøl Landsbylag, når div. tilladelser og financieringen af renoveringen er i hus.
  Underværker Vi er ”gået videre” til vurdering af vores projekt. Desværre er der ingen deadline på, hvornår vi får svar.
  Forslag om nye lamper Fini foreslog til årsmødet, at der blev indkøbt nye lamper, idet de vil kunne købes med tilskud, da de vil give en reduktion i elforbruget. Ole havde modtaget et tilbud fra Fini. Det blev aftalt at vi (Ole) prøver at søge nogle fonde, inden vi kaster os ud i købet. Bl.a. har Sønderborg Kommune en anlægspulje, hvor der kan søges om midler
  BYGNINGEROrientering af OleDet lille kostumerum er under modernisering Der er sat lamper op på bagsiden af bygningen.Ole er kommet i kontakt med en træskærer, som kan lave et nyt skilt til os (billigt). Efterskrift: Skiltet er ankommet til DLT
ØKONOMI Orientering af BentBank m.m. Økonomien blev gennemgået.Det blev vedtaget at åbne en konto i Broager Sparekasse og at flytte 100.000 kr. fra højrentekontoen til denne konto.
FORESTILLINGEREvalueringIngen
Kommende forestillinger/aktiviteter
Kurser på teatret ?? Hanne og Kristina følger op
Et Dukkehjem24-25-28-30 og 31. marts kl. 19,30 salget er godtmed spisning fra kl. 18,30
  Forestilling af Ungdomsgruppeni april / maj Gruppen forbereder et eventyr for børn
5. Den spanske sømand  der mangler folk  Vi prøver at gøre reklame
6. Tilmeldt to DATS Teaterfestivaller Diva er tilmeldt teaterfestival i Thisted og Teater om dagen er tilmeldt festival i Korsør
Aprilfestival uge 17 Vi er ”kun” blevet tildelt 2 forestillinger. Én den 26. april kl . 19 og én den 27. april kl. 16.30
Teaterfestival 23-24 september- hvad gør vi??? Hanne og Kristina kreerer en invitation og får den sendt den ud med DATS i deres torsdagspost.
Lukket forestilling den 6. marts Ole og Ruth er værter
Han så lyset (Teatergaleasen) den 1. marts Ole og Ruth er værter
Aktiv sommerferie uge 26 Ole melder teateret til ”som de foregående år”. Kristina og Gitte kører showet
Indbydelse til Kulturnat i Sønderborg den 8.9.17Sidste tilmelding 1.4   infomøde 6.4 kl.19 fordelingsmøde 7. juni kl. 19    på biblioteket Sønderborg Vi er med (Ole melder til). Vi vil gerne have balloner med tryk (Pia prøver at kontakte en ”reklamemand” hun kender)
Tigeren i september af Merete
Der arbejdes med endnu en forestilling i efteråret
Repertoire møde  snarest Nej.
7. Eventuelt Pia og Dorte prøver at lave en ”appetitvækker” som vi kan sætte på facebook og rundsendes i en nyhedsmail
  NÆSTE MØDE  9. maj 2017 kl. 19

 

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Tirsdag den 13. december 2016 kl 18.30

Med spisning

Mødedeltagere:  Alle                                                            Afbud: Ingen

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.Nyt fra børnegruppen 5 udsolgte forestillinger. Det fungerede rigtig godt med æbleskiver i skolestuen. God respons i forhold til at tribunen var på langs af salen
Nyt fra ungdomsgruppen Pt. leger gruppen. Øvedag flyttes i det nye år til mandag.
Nyt fra dukkegruppen Spiller Troldejul 2 gange den 17. december
  Nyt fra forsøgsscenen  Intet – men Ole bad om, at der var en ekstra fra bestyrelsen, der deltog i møderne, idet Ole pt. er formand for Forsøgsscenen. Hanne meldte sig.
  Indbydelse til samarbejde om ”Det levende teglværk” Teateret ønsker ikke at deltage i planlægning/afholdelse, men har tilbudt at der kan lånes kostumer.
  Netværksmøde den 12. Kulturtjenesten Sønderborg DATS vil gerne deltage igen i 2017. Arrangementerne skal foregå ude i de enkelte foreninger. Det bliver nødvendigt at der er en form for kommunalt tilskud, således at de enkelte foreninger ikke har for store udgifter i forbindelse med arrangementerne.
Penge ”Ringriderforeningens Tombola” har givet teatret 15.000kr. der er øremærket børne og ungdomsaktiviteter.
Nytårskur Omkring 30 tilmeldte den 13. december – hor tilmeldingsfristen ikke var udløbet.Bestyrelsen mødes torsdag den 5. januar 2017 kl. 17 til klargøring af lokalerne til kuren.
Aflysning af kursus på Dybøl skole Arrangementet på Gråsten Skole gennemføres.
Årsmøde den 20. februar
Valg af nyt besyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlemmer: Hans-Henrik genopstiller ikke. Det undersøges, om der er nogen, der har lyst til at stille på. Ole og Christina genopstiller.Suppleanter: Hanne og Elsebeth genopstiller.
  BYGNINGEROrientering af Ole Underværker kører endnu indtil den 4. januar 2017 – husk at stem
5. ØKONOMI Orientering af Hans HenrikBank m.m. Det går fortsat godt – der er pt. 179 betalende medlemmer.Det blev diskuteret, om teateret evt. burde ”fordele” sine bankforretninger mellem de lokale pengeinstitutter. Denne diskussion fortsætter i det nye år.
6. FORESTILLINGEREvaluering Det forsvundne Juleskib9. 10. 11. december Forestillingen gik rigtig godt – fulde huse
Kommende forestillinger
Skal vi have teaterfestival? Ja, vi går efter weekenden den 23. og 24. september 2017.
”Troldejul”17. december kl. 11 og 14 Ole og Ruth er værter
Et Dukkehjem24-25-28-30 og 31. marts kl. 19,30med spisning fra kl. 18,30 Bent har værtshold (uge 12 og 13).Aage vil gerne have serveringsteater.
Improforestilling og Den afdøde Formodentlig i slutningen af februar
Sommerspil det skal afgøres hvad vi spillerse tilsendte fra Kristian Kristian havde fremsendt 4 forskellige stykker til gennemlæsning. Bestyrelsen besluttede sig for at gå med ”Den spanske Sømand”Heldagsprøver den 10., 17. og 18. juni. Premiere den 21. juni og forestillinger den 22., 24., 25. (evt. 2 forestillinger) og 27. juni.Opstartsmøde i februar og opstart omkring 1. marts
Dario Fo spil  ”Tigeren”
Merete  august september
7. EVENTUELT Der blev snakket om, at der årligt skulle afsættes et beløb til kurser/uddannelse af medlemmerne. Dette kommer på dagsordnen igen i det nye år.
8. NÆSTE MØDE  28. februar 2017
 
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Mandag den 24. oktober 2016 kl 19.00

Mødedeltagere:  Ole, Hans Henrik, Bent, Kristina, Elsebeth og Dorte                                                                         Afbud: Hanne og Lis

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.Nyt fra børnegruppen Julestykket kører
Nyt fra ungdomsgruppen Intet nyt
Nyt fra dukkegruppen Spiller Troldejul 2 gange den 17. december
  Nyt fra forsøgsscenen  DLT har fået bevilliget tilskud til aflønning af prof. instruktør til sommerspil 2017.Der er fundet en forfatter til genskrivning af Forsøgsscenens Genforeningsspil, som skal spilles i 2020
Penge ”Ringriderforeningens Tombola” har bedt om at låne lokalerne til uddeling af overskuddet fra årets tombola mandag den 31. oktober kl. 17. Ole, Bent og Kristina forventer at deltage fra DLT.
Rengøringsdag den 5. november Ole lavet et opslag på FB og sendt nyhedsmail ud. Elsebeth har lavet en liste over rengøringsaktiviteter til dagen.
Nytårskur  ????Dorte og Lisbeth  spille ”Den afdøde” Elsebeth har kontakt til ”Det grønne køkken” vedr. menu og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Prisen for arrangementet forbliver som sidste år på DKK 175 pr. pers. for mad og drikke ad libitum.Elsebeth spørger Kathrine om hun vil være ”husalf” og styre køkkenet.
4. BYGNINGEROrientering af Ole Folk er ikke for gode til at holde yderdørene lukket, så af hensyn til varmeregnskabet prøver vi at sætte skilte med ”Husk at luk døren” op.Adsbøl Landsbylaug har taget os under deres vinger og indskrevet os i deres udviklingsplan, og vil ansøge om midler til vores ombygningsprojekt. Ole
5. ØKONOMI Orientering af Hans HenrikBank m.m. Økonomien er god. Der er stadig en del medlemmer, som ikke er for gode til at huske at betale deres kontingent. Hvis vi ikke har medlemmernes mailadresse, er det svært at rykke. Hans Henrik medsender opfordring til tilmeldelse til betalingsservice ud med rykkerne. Ole sender ligeledes en opfordring til anvendelse af betalingsservice ud med næste nyhedsbrev.Hans Henrik og påbegynder overdragelse af ”kassererjobbet”.Hans Henrik håber at have alle fuldmagter til underskrift med til bestyrelsesmødet i december.
6. FORESTILLINGEREvaluering
Diva min  vil gerne spille i Højer og Thisted  (DATS-festival)
Diva min havde 4 pænt besøgte og en knap så pænt besøgt forestilling. Den knap så pænt besøgte var en ekstraforestilling i stedet for en aflyst i Flensborg.
Elvis i Højer Gik rigtig godt
Kommende forestillinger
Det forsvundne Juleskib9. 10. 11. december Hanne har værtshold (uge 49). Ole og Ruth kan hjælpe alle dage. Bent kan hjælpe fredag.
”Troldejul”17 december  kl. 11 og 14 Lis har værtshold (uge 50)
”Heksejagt”       forestilling uge 5-6  (2., 3., 5., 6., 8., og evt. 10. februar 2017) Dorte og Elsebeth har værtshold (Dorte uge 5 og Elsebeth uge 6).
Et Dukkehjem24-25-28-30 og 31. marts kl. 19,30med spisning fra kl. 18,30 Bent har værtshold (uge 12 og 13).Aage vil gerne have serveringsteater.
  SommerspilDer er bevilliget penge fra Forsøgsscenen Vi har hyret Kristian Hald som instruktør, og er ved at finde et stykke. Kristian har til 1. november til at sende forslag. Ole og Elsebeth har holdt møde med Kristian, og Kristian har efterfølgende fremsendt forslag til datoer til heldagsprøver og forestillinger. Heldagsprøver den 10., 17. og 18. juni. Premiere den 21. juni og forestillinger den 22., 24., 25. (evt. 2 forestillinger) og 27. juni.Opstartsmøde i februar og opstart omkring 1. marts.
  Dario Fo spil  ”Tigeren”
Merete  august september
7. EVENTUELT
  Gæstespil Hans Henrik havde et tilbud med fra Horsens, hvor de har spillet Karius og Baktus med stor succes. Forestillingen er forholdsvis let at flytte med (kræver dog plads) og de ville gerne komme til Gråsten. Stykket var måske en ide til en ”festivaldag” og ellers til efteråret, idet der er sat publikumstribune op på tværs i teatersalen indtil Heksejagt er færdig.
  Evt. nyt træskilt Det grå Guld har konstateret at vores ”teaterskilt” er ved at rådne op, og at det skal overvejes at købe et nyt.Elsebeth tager kontakt til Ellen for at finde ud af, om hendes far kan den slags eller om han måske kender nogen der kan. Vi prøver at få priser hjem på hvad et skilt koster, og skal finde ud af, hvad vi vil have.
  DATS-arrangementer med skoler DATS har meldt tilbage at de desværre ikke kan afholde et arrangement med hver af de to tilmeldte skoler, men at de i stedet ønsker at holde det for begge skoler samtidig. Ole kontakter DATS for at meddele at DLT ikke kan acceptere dette, og for at udtrykke vores utilfredshed med DATS’s håndtering af denne sag. Ole
  Velkomstpakke i Sønderborg Kommune Velkomstpakke til nytilflyttere til Sønderborg Kommune i gang sættes fra 1. januar 2017. DLT bidrager med 2 fribilletter til denne pakke.
8. NÆSTE MØDETirsdag den 13. december kl. 18,30 hos Olemed spisning
Koordineringmøde med Det Lille Teaterhus Når vi kender omfanget af midler vi har til rådighed til ombygning af skolestuebygningen, tages kontakt til bestyrelsen for Det Lille Teaterhus for fastlæggelse af et koordineringsmøde, hvor vi kan få lavet en plan for hvad vi kaster ud i, i hvilken rækkefølge, og hvordan vi koordinerer med indkaldelse af ”supplerende arbejdskraft”

Dagsorden og referat for Det lille Teater
Mandag den 29. august 2016 kl 19.00

Mødedeltagere:                                                                    Afbud: Bent, Hans Henrik, Lis

Referent: Dorthe

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST Nyt fra børnegruppen Julestykket er i gang
Nyt fra ungdomsgruppen Planlægger opstart i løbet af efteråret. Der startes med teatersport
Nyt fra dukkegruppen Besøget på Rømø var en succes.
  Nyt fra forsøgsscenen  Der arbejdes på at lave et sommerspil i forsøgsscenens regi i 2020
Værtsliste Der arbejdes på en opdateret liste. Hvis der er nye navne til listen, meldes de ind til Ole Elsebeth
Medlemsmøde  onsdag den 7. september kl. 19,30 Flyttes til 5. oktober
April festivallen uge 17 Ole følger op på behov for bemanding
Unge i teatret – talt med Mogens HansenGråsten skole Vi skal prøve at tænke ind, hvad vi evt. kan ”gøre” med de unge
To skoler vil gerne have drama kursusGråsten og Dybbøl Efterfølgende kan deltagerne evt. inviteres til at overvære generalprøven på Heksejagt. Anne Marie kontaktes.Anne Marie synes det var en glimrende ide, og mente også at de evt. kunne inviteres til at overvære en prøve. Dorte
Nytårskur  ???? Lørdag den 7. januar 2017
Velkommen til Sønderborg- gratis billetter Vi giver to fribilletter til Velkomstpakken
Evaluering  af Kulturnatten Det gik godt. Det var en god ide med udklædning, idet vi skilte os ud fra de andre. Det bør overvejes om vi f.eks. skal investere i nogle balloner med logo til næste år.Det blev vendt, om det også kunne være en ide at deltage i Torvedagene i Gråsten. Det blev dog umiddelbart droppet, idet det nok ikke er samme målgruppe.
Indvielse af skulptur   hvad –hvornår ?? 5. oktober 2016 (sammen med medlemsaften) kl. 19. Charlotte Engelbrecht fra Sønderborg Kommune kontaktes med henblik på foretagelse af den officielle indvielse Ole
Nyt fra DATS  elektronisk  visitkort m.m.
Møde på Teatret er vores forsikringer Ok.1. september kl. 14
Penge fra DATS Vi har fået 1.900 kr retur i opførelsesafgifter
  BYGNINGERTilsagn om støtte fra Danfoss 100.000 kr. Vi har fået pengene.Vi har fået mulighed for at søge ”Underværker” igen med et revideret projekt (og en revideret pris).Pengene fra SE er ”reserveret” til os i 1,5 år fra april 2016.
5. ØKONOMI Bank m.m. Bank udtog forelagt bestyrelsen
6. FORESTILLINGEREvaluering
Junglebogen
Det gik rigtig godt, og ros til spejderne for den flotte scene.Det bør ovevejes at når sommerspillet er børne-familieforstilling, så skal forestillingerne ligge i weekenderne af hensyn til publikum
2 X Elvis
Elvis gæstespille i Højer 2. september kl. 20
Super forestilling
Aktiv sommerferie Der deltog 18 børn, og det var en god uge.
Kommende forestillinger
Diva Min  22-23-28-29 septemberDiva gæstespiller i Flensborg   4. og 6. oktober
Hans Henrik er værtshold. Den 29. er der spisning for 50 (Røde Kors) i skolestuen.
Det forsvundne Juleskib9., 10., 11. december Hanne er værtshold
Heksejagt       forestilling uge 5-6Info. møde søndag den 18. september kl. 15
Et dukkehjem        forestilling uge 12-13
Sommerspil Der arbejdes på et sommerspil til 2017
Dario Fo spil
Merete og Svend Aage juni
7. EVENTUELT Fremover ønsker vi ikke at hele forestillinger skal optages af og sendes i Sønderborg Lokaltv, som Revy 2016 blev. De må gerne filme og vise små appetitvækkere.Vi indfører 2 årlige hovedrengøringsdage på teateret. Dagene arrangeres som medlemsdage, så alle har mulighed for at komme og bidrage med kost, spand, knofedt mm. Vi starter lørdag den 5. november fra kl. 10-15. Teateret er vært ved et opstartsrundstyk og frokost. Der udarbejdes en liste over de ”steder” vi gerne skal igennem ved den første hovedrengøring. Næste hovedrengøring forventes i april 2017. Ole og Elsebeth.
8. NÆSTE MØDE 27. oktober kl. 19.Julefrokosten hos Ruth og Ole er den 13. december kl. 18.30

 

 Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 18. maj 2016 kl 19.00

Mødedeltagere: Bent, Elsebeth, Kristina, Ole, Hanne                                                                                                Afbud: Lis, Hans Henrik, Dorte

 

Referent: Hanne

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat Godkendt. Kigger på om det kan ligge på en anden måde på hjemmesiden
3. Siden sidst1.Nyt fra børnegruppen
2.Nyt fra ungdomsgruppen

3.Nyt fra dukkegruppen  Mail fra biblioteket

4.Nyt fra forsøgsscenen

5.Værtsliste

6.Nyt fra mødet om Kulturnatte på Sønderborg bibliotek den 7. april,
næste møde 9. juni

7.Orientering om møde ved. Aprilfestivallen 2017

8.Deltagelse i Det kreative hus  samarbejde med DATS

9.Orientering om møde ved. Forandring i foreningen

10.Foreningsmøde i Gråsten den 21 maj

11. Ansøgning om træskulptur
12. Ansøgning Den Nordslesvigske kvindefond

13. Medlemsmøder planlægning ??

14. Hvad gør vi med nytårskuren ?

15. Hvordan får vi unge i teateret??

1. Ingenting fra børnene- og ungegrupperne

3. Dukkegruppen, vi prøver at ”sælge” en forestilling til biblioteket.  De skal spille den 25 i denne måned og i juni skal de spille på Rømø
4. Forsøgsscenen har haft årsmøde, ny formand Ole Nilum

5. Værtslisten. Hvad man skal lave og tjek listen. Tjeklisten bliver sendt med ud med referat.

6. Sønderborg bibliotek. d. 7. april, der er 121 tilmeld til kulturnat. Næste møde er d. 9. juni Ole tager til mødet.

7. Aprilfestival 2017  har været til møde om det .Der kommer ca. 150 grupper. Alle som kommer, skal bo i Gråsten. Hovedkvarteret er Sønderborg hus.

8. Det kreative hus: Vi deltager i kulturvitaminer, som holder kursus for skoler.

9. Forandring i foreninger: en oplægsholder fortalte om

hvordan man kunne få flere medlemmer, der blev deskuter i små grupper.

10. Foreningsmøde i Gråsten: d. 21 5 9-12 Ole deltager.
11. Ansøgning om træskulptur: Vi har fået en træskulptur

Det er en tysk kunstner som lavet den.

12. Ansøgning Den Nordslesvigske kvindefond: Vi er

blevet bedt om at søge. Det er til voksne og ældre.

13. Medlemsmøder planlægning ??

Der arbejdes på det.

14. Hvad gør vi med nytårskuren ?

Vi kunne prøve det grønne køkken. Elsebeth undersøger priser. Ellers arbejdes der videre på det. Måske en DJ,

Vi  kunne spørger vores medlemmer, hvad de kunne tænke sig.

15. Hvordan får vi unge i teateret?/ nye kunder?

Kristina har lavet en liste over Ambassadører. Der arbejdes videre på det.

4.Økonomi 

Bank

Ole informere om økonomi  5. 
Bygninger Tilsagn om midler fra SE. Vækstfond kr. 200.000?  hvad så?Vi har 1½ år til at få projektet i gang. Ole har snakket med Vibe, om vi må sende en ny ansøgning til Underværker. Det må vi gerne. Ole har tilrettet ansøgningen, som også sendes til 15 andre fonde

6. 

 

 Forestillinger/aktiviteter
Evaluering
”Kavalkade” den 12/4
”Parader”    den 27/4

 

 

Forestillinger

 

”Elvis” værtshold

”Junglebogen”

Aktivsommerferie

”Mosen og Basen” udgår

 

”Diva min”

Julestykke

2017

”Et dukkehjem”
April festival  uge 17

 

 

Sommerspil 2017                        Kavalkade: Der var mellem 20-25 publikummere og det en rigtig godt aften.

Parader: der var 145 publikummere. Det gik rigtig godt, og de unge fik meget ros.

 

Elvis: bliver med spisning, der skal være 3 personer på værtshold,  der kan sidder ca. 30-35 personer

 

Junglebogen: Vi gør som vi plejer til alle sommerspil. Der skal ryddes op den 25 juni

Aktivsommerferie, der arbejdes på det.

Mosen og Basen bliver aflyst

Diva min: de spiller i salen, i september

Julestykke: Gitte skriver julestykke
Et dukkehjem:  spiller i marts

April festival uge 17

Børn og ungdomsgruppen
Sommerspil vi tænker over det.

 

Vi afholder til repertoire møde 7.  september kl. 19.30

 

7.EventueltFolkeoplysningsmøde den 23 juniFolkeoplysningsmøde d. 23 maj

8. Nyt bestyrelsesmøde d. 29. august kl. 19

 

 

 

 

Tirsdag den 29. Marts 2016 kl 19.00 
Dagsorden og referat for Det lille Teater

Mødedeltagere: Ole, Bent, Kristina (kom senere), Elsebeth, Lis, Hanne (kom senere), Dorte

Referent: Dorte

1.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2.
Godkendelse af referat

Godkendt
3.
Siden sidst

1. Nyt fra børnegruppen
2. Nyt fra ungdomsgruppen
3. Nyt fra dukkegruppen
4. Nyt fra forsøgsscenen
5. Indbydelse til Fritidsfesten den 8.april, vi er nomineret til 2 priser
6. Værtsliste
7. Møde om Kulturnatte på Sønderborg bibliotek den 7. april kl 19 hvem kan deltage ?
8. Refunderet opførelsesafgift for ”Godot”, ”For enden af universet ligger der en døgnkiosk” med1500,00 kr.
9. Skal referater ud på hjemmesiden?
10. Medlemsmøder planlægning ??
11. Hvad gør vi med nytårskuren ?
12. Hvordan får vi unge i teateret??

Referat af siden sidst
1. Intet nyt (Kristina var der ikke på dette tidspunkt)
2. Intet nyt (Hanne var der ikke på dette tidspunkt)
3. Lis fortalte, at gruppen har et arrangement i børnehaven Tumleby, Gråsten, den 25. maj, samt et arrangement på Rømø (arrangeret af Tønder bibliotek) den 6. juli.
4. Ole fortalte at der arbejdes på en markering af 100 årsjubilæet for genforeningen (2020), som påtænkes opført i Skanserne på Dybbøl. Der blev snakket lidt om mulige kandidater til hhv. forfatter og instruktør. Ole fortalte ligeledes at han pt. deltager alene i forsøgsscenens møder, og opfordrede deltagerne til at overveje, om der var en, der havde lyst til at deltage sammen med ham. Der er to møder om året.
5. DLT deltager med 14 personer til arrangementet. Deltagerne er fordelt på alle aldersgrupper.
6. Der ligger en opdateret værtsliste på hjemmesiden.
Listen med deltagere på værtshold skal opdateres. Ole sender listen rundt (er sket) og alle byder ind med deltagere.
Det er aftalt at Hanne prøver at stikke en føler ud hos relevante medlemmer af ungdomsgruppen for at se, om der er interesserede.
Ole laver en ”opgaveliste” til anvendelse ved grundrengøring, som skal udføres i den sidste uge af en værtsperiode.
I forbindelse med premierer sørger Ole altid for at der indkøbes blomster til instruktøren samt premieremad.
7. Hanne deltager i mødet
8. Pengene er refunderet fra DATS
9. Ja, der udarbejdes et ekstra referat til hjemmesiden, hvor evt. personfølsomme samt andre fortrolige oplysninger er fjernet.
10. Evt. åben prøve, åben prøve, medlemsaftner/ fastelavn for børn eller lignende. Vi prøver at se på, om der kunne være noget, der kan være interessant.
11. Vi prøver igen. Som arrangement i 2017 prøver vi med en quiz om årets aktiviteter på DLT
12. Vi prøver med uddannelsesrabat (ind til børnepris) til Parader. Alle, der er under uddannelse er omfattet (dvs. ikke kun folk med studiekort).
Det blev foreslået at invitere de unge på Julemærkehjemmet til generalprøven.
Det blev foreslået at kontakte de ”lokale” efterskoler for at tilbyde at komme ud og spille (forestillingen kan let flyttes).
Det blev foreslået at man skulle prøve at kontakte ungdomsskolen i Sønderborg, for at se om der var interesse for en forestilling i deres regi.
Det blev foreslået at der kunne udpeges nogle ”ungdomsambassadører”. Kristina meldte sig til at prøve at finde ud af, hvad dette skulle indebære.
Skal de evt. have nogle gratis billetter at dele ud af?

4.
Økonomi
Lukket møde

5.
Bygninger

Afslag fra Underværker hvad så ?
Ole har søgt SE’s Vækstfond om DKK 300.000 til bygningerne.
Det blev vedtaget at DLT donerer DKK 30.000 til Det Lille Teaterhus til renovering af kostumerummet. Ole mente at der lå et budget for en renovering, som var blevet udarbejdet i forbindelse med ansøgningen til Underværker.
DLT bidrager yderligere ved at indkalde til medlemsarrangement for at få rummet tømt. Ole kontakter Det Lille Teaterhus for en dato.
Ole
6.
Forestillinger/aktiviteter

1.Revy evaluering :  Der kom 795 tilskuere, og der er udført 40 ”mandedages” hjælp.
Senior teater festival:Teater om Dagen har deltaget i festivallen i Varde, og det var en stor succes.

Forestillinger
”Kavalkade” den 12/4 lukket forestilling værtshold?:  Dorte (serveringsteater)
”Parader” den 27/4 værtshold? :Elsebeth (27., 29. og 30. april samt 1. maj)
”Elvis” : Lis er vært
”Junglebogen” sommerspil dramatiseret af Christian Eiming:  Ole /alle
Aktivsommerferie :Kristina
”Diva min”: September
”Mosen og Basen : Oktober
” Julestykke :2. weekend i december (9. og 10. december)
Æblegården Friskole :Lejer salen i uge 50

2017

”Et dukkehjem”

April festival uge 17 :Børn- og ungefestival i Sønderborg Kommune. Kommunen låner teateret i dagtimerne. DLT skal stille med 1 frivillig pr. dag, til at sørge for det praktiske omkring brug af huset.

Sommerspil 2017: Evt. emne til et medlemsarrangement?

Eventuelt
Billetpriserne for 2017 er 70 (voksne)/40 (Børn)
Ole har fået et  ”spionprogram”, der har afsløret at kun ca. 45 % af dem, der får nyhedsmail, åbner dem!!!!!
Svend Aage har foreslået at der kan laves en ”aktivitetsliste”, som kan rundsendes til vores faste foreningskunder. Idden med listen er, at hvis instruktørerne i rigtig god tid, ved, hvornår de spiller, så har foreningerne muligheder for at annoncerer evt. arrangementer i deres medlemsblade.
Folkeoplysningsforbundet har en foredragsaften den 11 maj kl. 17-20 på Sønderborg Bibliotek med titlen ”forandringer i foreninger”.
8.
Nyt bestyrelsesmøde
Onsdag den 18. maj kl. 19 på DLT

Der er lukket for kommentarer.