Referater fra bestyrelsesmøde

 Referat for Det lille Teater

Mandag den 19. August 2019 kl 19,00

I Dukkegruppens lokale

Mødedeltagere:                    Ole, Dorte, Kristina, Bent, Elsebeth, Lis og Hanne                          Afbud: Pia

 

 

 

Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3.  Tilskud til opførelsafgift fra Dats Vi har for foråret, og vi har fået på stykker ”Alene i dødens skygge” og ”Glasmenageriet” beløb er på 1640 kr.
  Hovedrengøring oplæg fra Lisbeth

 

 

Ekstra sager

vi starter med hver 3. uge og ser om der er brug for mere.

 

 

Anne Marie og Bjarne laver revy i 2020. Det er sidste gang.

 

Birgitte Antoniusen hende som have revyviser ved os. Er ved at lave en cabaret 2020, som de håber, skal spilles på Sønderborg teater. De spørg om vi vil være samarbejdspartner. Vi får en gratis forestilling i efteråret 2020

Ole kontakter hende om at vi er positive ang. Forsørgelsen.

 

Vi har fået en henvendelse fra Sundeveds forsamliggård ang. Genforening året 2020

De vil gerne have en lille forestilling d. 09-02-2020 på ca. 15-20 min.  Det skal være et uddrag af H. P. Hanssen talen.

Vi spørg om Bjarne om han har lyst.

 

Vi har fået en invitation til om projekter i 2020 d. 18-09-2019 kl. 19-21

4 BYGNINGER

 

Status for ombygning

 

Det nye toilet er færdig og de er ved at rive vægge ned i den gamle kostume rum.
5. ØKONOMI:

 

 

 

 

Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter 

Vi har fået ny MobilePay konto

Bent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
Herremanden Forestillingerne gik godt, Der kom ikke så mange plu

Nye skuespiller kom til

Aktiv sommerferie

 

Det gik godt og der var fuld hus ang. Tilmelding.
Kommende forestillinger/aktiviteter

Koncert med Dania Mania den 14. september kl. 19

Der bliver serveret landgangsbrød og pris for bilet og mad er 150kr.
Teater om dagen spiller på DATS senior festival i Kerteminde ” Anlæg med gangsti og bænke” af Fin Metling Det er d. 28-09-2019
Højer spiller stoppestedet den 10. oktober kl. 19.30 i sal. Lis har værtshold. Bent og Ole kan hjælpe
Drakomir spille Pinter den 27. oktober kl. 15 De kommer 12 mand fra Drakomir

Pia har værtshold. Bent og Ole kan hjælpe.

Mini teaterfestival 21. september ?????? Vi aflyser Teater festival. Vi tilbyder at de må komme som gæstespil på et tidspunkt. Hanne skriver til det ud til grupperne.
Anne Marie og Inger laver stykke i uge 46 Forestilling d. 10-11-2019, 11-11-2019,13-11-2019, 14-11-2019,15-11-2019,17-11-2019

De spiller i skolestuen. Det er en 1 akt.

Julestykker
Dukkegruppen
Julestykke (Kristina) 
Julestykke: Julen med brølersmølf

Skal spilles d. 6-12-2019, 7-12-2019 og 8-12-2019 der er to forestillinger d. 7 og d. 8.

Elsebeth har værtshold.

Dukkegruppe skal spille i Aabenraa. De har en forestilling på plejehjemmet d. 15-10-2019.

De har ingen datoer til forestilling på teatret endnu J

Nytårskur den 4. januar hvad er planen og hvem gør hvad.  Elsebeth kikker på mad
Jazz ved Peter Brodersen (4 Mand) ikke som koncert 3600kr
Der skal være tip en 13’er. Det kigger Hanne på.
2 x revybilletter, 2 x nytårskur 2021, 2 x billetter til alle forestillinger.
Hvad er planen og hvem gør hvad. Ole spørg om Lalia og Lena kan og vil stå i køkkenet.
Bodil og Else laver forestillingen ”Marie”

med Bjarne, Ingeborg og en til ?

De spiller i salen. De skal spiller i uge 3 og 4

 

 Hvad skal vi i forbindelse med 2020

Genforeningsspil ” Grænsedragning”
Forestilling for Sprogforeningen

 

Vi skal være med i 2 spil.

Det ene er ”Her går grænsen” Vi samarbejder med Sprogforening, Stykket skal spilles forskellige 20 steder. De spiller fra marts til oktober. Så slutter de af med en forestilling på det lille teater.

Det andet er ”Grænsedragen” det skal spilles i Søgaard. Det skal spilles i juni måned.

 

Hvordan sikre vi teatrets fremtid

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe

Forslag: foredrag, syng med aften, musik aften, gæstespil, kor herud, vi kunne også lave vores eget kor, kunstudstillinger m.m

Vi laver et forslag til program

på en prøve periode på 2 år..

Pia, Elsebeth og Hanne er tovholder.
  Eventuelt  

 

  Næste møde Onsdag d. 30-10-2019

 

 

Torsdag den 23. Maj 2019 kl 19,00

I Dukkegruppens lokale

Mødedeltagere:                    Alle                                             Afbud:

Konstituering er som sidste år.

 

Vi søger ny bevilling til at sælge drikke vare.

 

Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. Gavekort fra DATS

 

Hovedrengøring

Vi har fået et gavekort til Bygma

 

I slutning af august eller starten af september. Efter sommerferien bliver det lavet om til, at der bliver gjort rent hver 3. uge og ikke som nu, hvor det er hver 2. uge

4 BYGNINGER

 

Status for ombygning  Ole informerer om hvordan det går med ombygning. At det nye kostume rum er blevet taget i brug
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Bent informerer om økonomi Bent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
Generalforsamling 19-03-2019

 

Alene i dødens skygge Var rigtig godt, men kunne godt have haft flere publikummer
Koncert med Rikke Thomsen Der var usolgt. Der er var god stemning. Der var mange 1. gangs publikummer. Rikke Thomsen kommer gerne igen.
Grænseforeningen på besøg på teatret
lørdag den 23. marts  blev aflyst
Glasmenageriet forestilling først i april Var rigtig godt.
Kommende forestillinger/aktiviteter

 

 Herremanden den 15. juni Det går fremad. Elsebeth laver værthold til forestillingerne. Oprydning efter alle forestillinger kunne være d. 26. juni
Aktiv sommerferie

 

 

Sønderborg kultur og idrætsnatten. Fredag d. 23. august.

Tilmelding starter d. 1. juni.  Kristina forslog om der kunne laves T-shirt, med vores logo, til børnene som de kunne bruge som kostumere og få med hjem efterfølgerne. Kristina undersøger en pris på det.

Vi vælger at vi ikke har en stand i år. Vi vil høre om der er nogen som kunne tænke sig, at gå rundt fx med en vogn og dele flyves ud. I ca. 2 timer den aften i stede for.

Højer vil gerne spille stoppestedet den 10. oktober Vi siger ja tak, og hører om de også kan til teaterfestival
Drakomir vil gerne spille Pinter stykke i efteråret Vi hører om de kan/vil spille til festival.
Mini teaterfestival  21. september   hvordan går det?

Koncert med Carsten

Vi har ikke fået så mange tilmelder. Der er sidste tilmeldes frist d. 1. august.

Det bliver d. 14. september. Vi får Carsten til at skrive en pressemeddelelse. Der bliver serveret langgangsbrød og pris for bilet og mad er 150kr.

Anne Marie og Inger laver stykke i efteråret Spiller i starten af november og skal spilles i Skolestuen.
Julestykker Dukkegruppen er ved at finde ud af hvad de skal spille jul.

Julespil er på plads.

Nytårskur hvad er planen og hvem gør hvad d. 4. januar 2020. Elsebeth kigger på mad.

Vi spørger Peter Brodersen ang. Musik til aften.

Der skal være tip en 13’er. Det kigger Hanne på.

Hvad man kan vi er: 2 x revybilletter, 2 x nytårskur 2021, 2 x billetter til alle forestillinger.

 Vi skal besøge 16-20 forsamlingshuse i 2020
Hvordan sikre vi teatrets fremtid

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe

Forslag: foredrag, syng med aften, musik aften, gæstespil, kor herud, vi kunne også lave vores eget kor, kunstudstillinger m.m

Vi laver et forslag til  program

på en prøver periode på 2 år..

Der skal holdes et møde i udvalget. Pia, Elsebeth og Hanne er tovholder.
  Eventuelt  

 

  Næste møde d. 19. august 2019 kl. 19

 

Referat for Det lille Teater  Tirsdag den 5. Februar 2019 kl 19,00

I Dukkegruppens lokale

Mødedeltagere:                    Ole, Bent, Lis, Elsebeth, Dorte                                                                                                    Afbud: Pia, Hanne, Kristina

 

Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. Brev fra en Advokat Vi har arvet 50.000 kr fra Grethe og Jørgen Aage Clausen.

Det blev på mødet besluttet at pengene sættes i en ”jubilæumsfond” til brug i forbindelse ved vores 50 års jubilæum

Landsteaterfestival i 2021   i samarbejde med DATS og DATS Sønderjysk kreds  ?? Vi prøver at sige ja. Der var enighed om, at hvis vi skal gå ind i det, så bliver det ikke i samarbejdet med et af de øvre amatørteatre i regionen, med forestillinger begge steder, da det sandsynligvis vil blive 2 små festivaller i stedet for 1 samlet. I stedet kan vi måske bruge Den røde lade på landbrugsskolen eller Ahlmandsparken
Talt med Fini om at bestille ½ m bred sceneborde til skolestuen Bordene er bestilt og forventes at komme en gang i marts
Vi hjælper DATS med at få tilskud I forbindelse med den internationale teaterfestival for ældreteater i Højer i september 2019, har DATS søgt midler fra Grænseforeningen. Da DATS nu har hjemadresse i Odense, og Grænseforeningen kun uddeler midler til foreninger i grænselandet, er pengene udbetalt til DLT, som så videregiver dem til festivallen
4 BYGNINGER

 

Status for ombygning  Det går rigtig godt. Midt i marts forventes gang og toiletter at være færdige. Loftet mangler kun at få sat lys op. Næste projekt handler om at få den lille skolestue tømt for kostumer, så renoveringen af denne kan gå i gang. Ole snakker med kostumedamerne, om det vil være en ide at indkalde til en arbejdsformiddag.
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Bent gennemgik årsregnskabet. Økonomien ser fin ud. Vi får et nyt CVR-nummer. Bent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
Revyviser Fint arrangement. Skolestuen var fyldt til bristepunktet. Sønderborg Kommune har dækket kunstnernes honorar.
H. P. Hansens tale på Det lille Teater Fint arrangement. 45-50 tilskuere.
Julestykke d. 7 dec. d. 8 dec  og d. 9 dec.

 

Fulde huse
Jule stykke Dukkegruppen i Aabenraa Stor succes. Vi er ”hyret” igen til næste år. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med arrangementet, at vi ikke ønskede honorar for at spille, men ønskede at støtte det store frivillige arbejder der udføres i julehjertebyen. Det samme gør sig gældende i 2020.
Julestykke dukkegruppe i Uge Dukkegruppen spillede en forestilling for fulde huse i Uge forsamlingshus
Jule dukkestykke d 24. nov. To forestilling 1 forestilling for fuld sal og 1 for ca. halv sal
Weekenden for projekt Short Play 26-27. Januar   Blev det til noget ? ??
Nytårskur Stor succes. 62-63 deltagere. Vi prøver med musik næste år igen
Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Ungdomsgruppen forestilling
Spiller Alene i dødens skygge. Spiller i uge 18
Efter at værtslisten er opdateret er det Kristina, der har værtshold
Infomøde om Herremanden 10. februar 2019 kl. 10-12.

 Efterskrift: Salen var fyldt op med interesserede til infomødet. Der blev både spottet gamle kendinge og nye ansigter – Det skal nok blive godt

Teater om dagen skal spille for Ok. klubben     søndag 17. februar
Sportens dag den 28. februar 18-20 Arrangement på teateret. Ole og Bent er værtshold
Grænseforeningen på besøg på teatret
lørdag den 23. marts fra 9,30 til 11 Teater om dagen underholder Ole viser rundt
Glasmenageriet forestilling først i april Efter den opdaterede værtsliste er Dorte værtshold
Egnsspil 2019  ” Den onde herremand”

 

6 forestillinger i juni. Premiere 15. juni kl. 15. forestilling 16. juni kl. 15, 18. og 19. juni kl. 19 og 21. og 22. juni kl. 15.
Miniteaterfestival  21. september Hanne og Kristina
Skal vi med til kulturnatten i Sønderborg ?? Arrangementet er den 23. august. Vi prøver at se, om der er nogen, der har lyst til at deltage. Ole starter med at lufte ideen i forbindelse med generealforsamlingen.
Spogforeningen har skaffet midler, så deres ønske om at Det lille Teater står for en forestilling på de sønderjyske forsamlingshuse kan gennemføres. Kaj skriver stykket Svend Aage instruerer, 4- 6 medvirkende
Miniteaterfestival planlægning
Generalforsamling   19-03-2019

 

Vi starter med generalforsamlingen for Det Lille teaterhus kl. 19.30. Elsebeth bager boller, Ole sørger for resten af forplejningen.
Hvordan sikre vi teatrets fremtid

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe

Forslag: foredrag, syng med aften, musik aften, gæstespil, kor herud, vi kunne også lave vores eget kor, kunstudstillinger m.m

Vi laver et forslag til  program

på en prøver periode på 2 år..

Der er ikke lige sket så eget, men vi har aftalt at mødes den 13. marts Pia, Elsebeth, Dorte og Hanne er tovholder.
  Eventuelt  

 

  Æresmedlemmer? Bent forespurgte, om vi skulle have æresmedlemmer. Det blev besluttet, at vi overvejer, om der skal udnævnes 1 eller flere æresmedlemmer i forbindelse med 50-års jubilæet.
  Skabe i det nye lokale Det blev aftalt at vi godt kan acceptere, at der etableres en lukket skabsvæg på væggen ud mod gangen i det nye lokale. Skabene skal være med skydelåger, så de fylder så lidt som muligt, og at de kan lukkes, så det ikke ser rodet ud.
  Værtsliste Ole opdaterer (det er gjort)
  Henvendelse fra Kulturhop Sønderborg Ole har fået en henvendelse fra Steen Nielsen Bille, KulturHop Sønderborg, om leje af enkelte sceneborde. Henvendelsen kom på et upraktisk tidspunkt, så det kunne ikke lade sig gøre, men Ole foreslog i stedet, at de en anden gang kan afholde deres arrangementer (foredrag el. lign.) på teateret.
  Database Fini er begyndt at oprette en database over teaterets værdifulde genstande (nyt teknikudstyr lamper mm), og har i den forbindelse spurgt, om det er i bestyrelsens interesse. Der var stor enighed om, at det var en rigtig god ide, og at vi måske skal supplere med fotos over den generelle indretning og hvad vi eller ligger inde med (det er ikke alt vi kan værdisætte, men der findes f.eks. meget udstyr i værkstedet, som med fordel kunne registreres vha. fotos.
 

 

NÆSTE MØDE Aftales i forbindelse med generalforsamlingen

 

Referat for Det lille Teater

Onsdag den 21. November 2018 hos Ole. kl 18,30

Med spisning  HUSK EVT. AFBUD

Mødedeltagere:                                                                                      Afbud: HANNE

 

Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT godkendt
3. Solgte lamper til Landbrugsskolen er leveret. Tidligere modtaget 25.000 for lamperne
Afslag på ansøgning om hjertestarter Tryg giver 100 hjertestartere væk om året – får over 1000 ansøgninger – vi søge
4 BYGNINGER

 

Status for ombygning  / møde med tøjdamer Loftet er klar til at tøjet kan komme derop

Mangler kun små ting

5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
182 medlemmer

Regnskabet –   pænt overskud på driften

Kommer med underskud pga. byggeriet   som forventet.

Bent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
Frit Als forestillingen den 6. november Stor succes – rigtig mange folk fulgte med rundt i gaderne

Stor omtale i medierne

Deltagelse den 11.11 på Alsion

Gallapremiere  på Krig og kærlighed

Gallapremiere 11.11 i Kinorama –

10 teater personer var udklædte

Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Ungdomsgruppen forestilling
Spiller Alene i dødens skygge. Spiller i uge 17 eller 18
Revyviser
Dorte, Ole Hanne hjælper d. 23. Nov
Underskudsgaranti fra kommunen – der forventes   fuldt hus i skolestuen

 

EKSTRA
H. P. Hansens tale på Det lille Teater
den 4. december kl. 20.00
Bjarne Christensen optræder som HP Hanssen  Stor succes ved opførelsen i Aabenraa  –  så vi har noget at glæde os  til
Julestykke d. 7 dec. kl, 18.30 d. 8 dec  og d. 9 dec. kl.14 og 16

Hvem er på vagt?

Jule dukkestykke d 24. nov. To forestilling

Hvem er på vagt?

Nytårskur

Elsebeth har bestilt  mad

Nytårskur   tilmeldingsfristen er 20.12.2018

Vi mødes kl. 16.30 for at gøre det hele klart

Nytårskuren starter 18.00

Weekenden for projekt Short play vil være: 26-27. Januar Små stykker ca. 10 – 15 min – øves i weekenden med forestilling om søndagen
Glasmenageriet forestilling først i april 19
Teater om dagen skal spille for Ok. klubben i februar 19
Egnsspil 2019  ” Den onde herremand”

Der afholdes møde mellem Kim, Dorte og Ole om planlægning den 5. december kl. 19

Hvordan sikre vi teatrets fremtid

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe

Forslag: foredrag, syng med aften, musik aften, gæstespil, kor herud, vi kunne også lave vores eget kor, kunstudstillinger m.m

Vi laver et forslag til  program

På en prøver periode på 2 år..

Ikke afholdt møde

Arbejder videre med processen

Pia, Elsebeth og Hanne er tovholder.
Planlægning af Teaterfestival 2019 Invitationen er næste   skrevet færdig, mangler lige at måle den lille scene Kristina og Hanne
  Eventuelt Generalforsamling   19-03-2019

 

Drøftelse af henvendelse fra Sprogforeningen og kultursamfundet af 1910 om teatret kunne lave en forestilling i  2020 som skulle opføres på forsamlingshuse i Sønderjylland

 

 

NÆSTE MØDE 05. februar 2019

 

Torsdag den 16. august 2018 i Dukkegruppen. kl 19

Husk dato er ændret fra den 8 til 16

Mødedeltagere:       Afbud: Dorte

 

Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der er nogle ekstra punkter de skrevet med blå
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M. M.
Vores nye scener

Opdatering af fonde der har givet tilskud

Vi har søgt 6 fonde og Der er 4  fonde som har givet. Linak Sydbank, Varelotteriet og IP Nielsen i alt 93000kr
Indbydelse til inspirationsaften om foreningspuljer og persondata Det er den 26/9-18 fra kl. 19-21

Pia og Elsebeth tager med

Køb af mikrofoner til egnsspil ?? Vi har altid lejet. Koster 5000,00 kr

Vi kan købe 8  mikrofoner for 10000kr

Vi køber mikrofoner

Fastsættelse af dag til tøjdamers besigtigelse af

nyt tøjrum

 

Et nyt punkt

Hvornår der er indvielser af den nye plads i Gråsten.

 

 

Noget fra OK benzin,

Der blevet sendt datoer ud , til med som skal se det inden for de næste 14 dage

 

 

Det er d. 14/9-2018

 

 

 

Vi kan få et OK sponsorer støtte for købt benzin

4 BYGNINGE

Lisbet har lavet skrivelse ved. rengøring

Vi har fået en mail med en liste
Status for ombygning Vi har været rundt og se det nye som er blevet lavet.

Lager plads for tribune bliver ændret

5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Bent informere om økonomien Der er sendt opkrævninger ud for medlemskontingent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
Sommerspil  Det gik rigtig godt.
Aktiv sommerferie Det gik godt, der var ca. 20 børn
Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Hvordan sikre vi teatrets fremtid Vi laver en gruppe , vedr. Hvad der kunne foregår på det lille teater

Pia, Elsebeth og Hanne

Der skal komme et oplæg til det første møde.

Ungdomsgruppen evt. forestilling

 

De starter op igen til september
Kulturnat den 24. august Det er fra kl. 17-23
Frit Als forestillingen den 6. november

samt 11.11 på Alsion

 

 

Julestykke

 

 

Starter op d. 28/8-18   kl. 18

Pia sætter et stykke op på den lille scene, om tirsdag (voksne)

Nytårskur 5/1-19

Elsebeth kigger efter mad

Ole kontakter Anker om jazz band

Hanne laver quiz

Glasmenageriet De går snart i gang
Egnsspil 2019 ” Den onde herremand” Kim Asmussen vil gerne instruere Det er godkendt
Planlægning af Teaterfestival 2019 Kristina og Hanne begynder at planlægger det. Det er den 4. Weekend (lørdag) i 2019
8. NÆSTE MØDE Torsdag d. 25/10-18 kl. 19
Evt.

______________________________________________________________

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 16. maj 2018 i Dukkegruppen. kl 19

Mødedeltagere:       Afbud: Dorte Pia Hanne og Kristina

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M. M.
  Salg af gammelt lysanlæg  til Landbrugsskolen/Kulturlandsbyen Besluttet at sælge noget at det gamle lysanlæg til Landbrugsskolen/Kulturlandsbyen
  Kalender og billetbestilling på hjemmeside opdateret Hjemmeside opdateret og virker nu som ønsket .
Persondata loven   note ved. privatpolitik til godkendelse Note vedr. personalepolitik er lavet og er lagt ud på hjemmeside

Vi gør ikke mere ved den sag før andre siger  at det ikke er godt nok

 

Linak har givet penge til ny tribune? Søgt og fået tilsagn om tilskud til ny scene fra  Linak.
4 BYGNINGE

Ny koordinator af rengøringen på teatret

 

Rengøringskoordinator Lisbeth Brodersen
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
14 medlemmer har indbetalt medlemsgebyr for 2018       Opdateret regnskab blev forelagt.
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  Repertoiremøde den 25. april  Meget få deltagere –

resultat der er god plads til forestillinger i efteråret.

  Violas Besættelse     1 forestilling aflyst grundet sygdom

Ca. 100 så de 4 forestillinger

  Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Sommerspil Elsebeth personale påsætter  Der er 5 forestillinger påsat
Aktiv sommerferie i uge 27

 

Antal deltagere kendes først senere

Ditte og Jørgen står for det ,

Møde med Sønderborg kommune om skuespillet Frit Als 100 året for ”revolutionen på Als ” skal fejres til november

Der er indkaldt til møde den 23.05 i Sønderborg

Teatret opgave er stille med aktører

 

Til premieren på ny film den 11.11.18 i Sønderborg var der kommet ønske om teatret kunne stille med nogle statister i anno 1918 påklædning

 

 

  Landbrugsskolen / Kulturlandsbyen forespørger om vi vil stå for spil på skolen om landbrugsskolens historie i oktober 2019 Ikke vores økonomi

Landbrugsskolen står for forfatter og instruktør

Teatret skal sørge for skuespillere.

  Egnsspil 2019 på teatret forslag  Den onde Herremand  Forslag instruktør  Ulver Skuli Abilgård Vedtaget egnsspil 2019   Den onde Herremand

Vedtaget forslag til instruktør

8. NÆSTE MØDE Onsdag 08. august 2018
   

 

Onsdag den 11. april 2018 i Dukkegruppen. kl 19
Mødedeltagere:       Afbud: Pia – Dorte – Hanne

 

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M. M.
  Årsmøde     bekræftelse af  konstituering Konstituering uændret dog er Hanne ny referent
Nyt fra dukkegruppen

 

Spiller den 19. april i børnehaven Tummelsby

  Persondata loven  hvad gør vi ??  se medsendte Der arbejdes videre vedr.   privatpolitik og den skal lægges ud på hjemmesiden når den er færdig.

 

Fremover skal der indhentes accept fra alle spillere vedr. evt. offentliggørelse af billeder fra forestillinger på hjemmesiden.

Skal vi ansøge Tryg fonden om hjertestarter ?

 

Ja
Skal vi søge fonde om penge til ny tribune  i salen ? Det blev besluttet at Fini undersøger markedet vedr. scener og indhenter priser
4 BYGNINGE

Køb af pulverslukker ?

 

Der blev besluttet at købe et antal pulverslukkere + brandtæppe.

Punktet fra sidste møde vedr. rengøring blev drøftet på ny

Og der var enighed om at rengøringen af toiletter og køkken bør fordeles på flere personer.

Vi drøftede muligheden for at få en kontaktperson (udenfor bestyrelsen) til at organisere arbejdet ved hjælp af andre frivillige.

Vi vil i nyhedsbrev til medlemmer opfordre frivillige til melde sig .

5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Der er i 2018 kommet 11 nye medlemmer-

eller ser regnskab fornuftig med indtægten fra revyen m.v.

6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  Revy Fulde huse og glade og tilfredse gæster
11 forestillingen med  774 gæster
  Kursus med Lindi Riel  den 8.4 Godt kursus med 12 deltagere
  Hædrings arrangement Gråsten Idrætsforening  den 10. 4 Teatret lagde lokaler til GSI hædring af   ”lokale mestre”

salen var fyldt med ca. 80 personer
det var andet år  de var her og et vellykket arrangement.

  Kommende forestillinger/aktiviteter

 

Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Violas besættelse. Forestillinger i uge 16. Premiere torsdag den 19. april. Elsebeth er værtshold
Sommerspil Påsætning af spillere er på plads

Gunnar har fået planen for scenen

Planlægning af repertoiremøde den 25. april Vi starter kl. 19
Aktiv sommerferie i uge 27 Vi ved først senere antallet af deltagere

Gitte og Jørgen står for det.

 

 

  Vi drøftede en henvendelse fra Frode Sørensen. Sønderborg der er formand fra Topff selskabet, der arbejde med at markere 100 året fra ”revolutionen på Als”  De spurgte om teatret kunne hjælpe med aktører.
8. NÆSTE MØDE 16. maj kl. 19.00
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 7. februar 2018 i Dukkegruppen.

Mødedeltagere: Ole, Bent, Kristina, Hanne, Pia, Lis og Dorte                                                                   Afbud: Elsebeth

Referent:

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Ok
2. GODKENDELSE AF REFERAT OK
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen Der er et nyt stykke i støbeskeen, ”Tre små soldater”
Nyt fra forsøgsscenen Tingene omkring 2020 kører derudaf. I løbet af det næste halve år forventes stor aktivitet omkring projektet. Der er nedsat et præsidium. Stykket har modtaget tilsagn fra DATS Sønderjydsk Kreds om 75.000 kr. til februar 2019.
  Planlægning af årsmødeBent og Dorte er på valg til bestyrelsen. Elsebeth og Pia er på valg som suppleanter. Datoen er tirsdag den 27. februar. Kl. 19,30 for teaterhuset og kl. 20,15 for teateret Alle genopstiller (der skal efterfølgende vælges en ny sekretærJ)
  Nyt om DATS / DRAMA Det går ikke så godt. DRAMA er gået konkurs. Det er aftalt med DATS at alt arkivmateriale, der indtil nu har lagt på DRAMA’s arkiv, flyttes til Det Lille Teater, indtil det er besluttet, hvor det skal opbevares.
Fotos af børn – det må vi gerne Fint
Plakatstander på biblioteker, er undersøgt det er kun for arrangementer på biblioteket. Øv
Horsens teater ønsker at leje microportere Der er vedtaget en leje på 2.400 kr for 14 dages leje af alle microportere. Herefter koster det 200 kr. pr. dag.
Diverse Der er kulturnat i Sønderborg Kommune den 24. august 2018. Ole melder teateret til
Ole hjemtager tilbud på ugentlig rengøring af køkken, foyer og toilet
4 BYGNINGEFørstesalen over skolestuen er isoleret.Der har været problemer med varmen og lys i arkivrum, nye radiatorventiler er færdigmonteret.  
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenter
Vi har haft overskud på driften i 2018.Det går fint
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  ”En bænk ” ca. 30 tilskuerVi har været i SLT.  med klip fra forestillingen og interview Fin forestilling og god omtale.
  Uddrag fra ”De evige højder” Succes – 55 tilskuere
  Infomøde om sommerspilVi har været i Radio Als om sommerspillet Der mangler deltagere
  Kommende forestillinger/aktiviteter
  Revy 2018  i marts, 11 forestillinger er udsolgt Alle deltager i værtsholdene (Pia og Dorte får lov til at slippe). Elsebeth koordinerer værtshold
Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Violas besættelse. Forestillinger i uge 16. Premiere torsdag den 19. april. Elsebeth er værtshold
Kursus med Lindi Riel  den 8.4 Skuespilteknik (Ole modtager program og offentliggør). Pia mortager tilmeldinger pr. telefon. Maks 20 deltagere alder 15+Kristina og Pia er ”værtshold” på dagen
Planlægning af repertoiremøde den 25 april Vi starter kl. 19
Aktiv sommerferie Uge 27 – Jørn og Gitte står for det (Kristina har ikke ferie i uge 27 i år). Hanne kan evt. hjælpe
  Svend Åge planlægger forestilling i marts 2019
8. NÆSTE MØDE Onsdag den 11. april kl. 19 i Dukkegruppens lokaler.
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 6. december 2017 hos Ole.
Bestyrelsesmøde kl. 18.00 med julespisning

Mødedeltagere: Hele flokkenJ                                                                                                            Afbud:

Referent:  Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen Der er spillet 2 stykker i Sønderborg med succes. Den mangler endnu 1 i Sønderborg og 1 i Aabenraa.Dukkegruppen går på pause foreløbig indtil 9. april.

Gruppen har fået en henvendelse fra Aabenraa Julehjerteby vedr. evt. 2-3 forestillinger i 2018.

Nyt fra forsøgsscenen Intet nyt
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019Sange og manus er sendt ud Intet nyt.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Intet nyt
De første nye LED lamper er kommet.Der kan købes LED pære til de små lamper Fini er i fuld gang med installation. Der kan også sættes LED-pærer i den eksisterende loftsbelysning.
Nytårskur 2018 er fastsat til lørdag den 6. januarDukkegruppen vil gerne give prøve på deres forestilling, hvem og hvad , der er bestilt mad Laila og Katrine serverer. Elsebeth sørger for servietter og serpentiner. Pia og Dorte sørger for at rengøre toiletter, foyer og køkken torsdag den 4. Resten møder fredag den 6. til klargøring. Lørdag mødes vi alle kl. 17 til den sidste finpusning.Hanne laver quiz med 3 premier
Ole og Jørgen Clausen har deltaget i kursus om fonde.
Deltagelse i Uddannelsesforløb for frivillige i foreningslivet  Kristina og Ole deltager . Vi har deltaget i to møder  sidste møde i januar , derefter kommer vi med en indstilling.
Gråsten slots p. plads  får navnet Aabenhus Plads     DATS ønsker forslag til indvielse DATS vil gerne opsætte en plakette på teateret (de har 70 års jubilæum i 2018). Vi vil gerne have Stephan Kleinschmidt til at foretage indvielsen
Vi har haft første gæsteanmelder i sving. Hanne Næsborg var første gæsteanmelder. Vi vil tilstræbe at gæsteanmelderen kommer til premieren eller en af de første forestillinger, så det er muligt at læse anmeldelsen og så stadig nå at se forestillingen.
WI-FI forstærker er opsat
Diverse
Planlægning af årsmøde
Bent og Dorte er på valg til bestyrelsen. Elsebeth og Pia er på valg som suppleanter. Datoen er tirsdag den 27. februar. Kl. 19 for teaterhuset og kl. 20 for teateret
4 BYGNINGEOmbygninger er godt i gang  De nye termostater er ved at blive installeret
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og opdatering af betalte medlemskontingenterSkal medlemskontingent og billetpriser ændres?
Bent foreslog, at der bliver indkøbt nye borde til foyeren, da de er svære at sidde mange ved. Vi ser på, om der evt. er andre borde, der kan bruges.Kontingentet hæves fra 2018/2019 fra 100 til 150 kr. pr. medlem, børn som voksne
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  ”Privat skifte ” 243 så forestillingen Succes. Forestillingen deltog ved seniorfestival i Korsør. Det gik også godt.
  Kirkespil med ungdomsgruppen 425 tilskuere i 7 forskellige kirker
  ”Dukkespil  ”  3 steder i Sønderborg  er i gang spiller sidste gang den 11.Har spillet 2 forestillinger i  i Skolestuen Succes
  Kommende forestillinger/aktiviteter
  Julespillet er fredag/lørdag/søndag den 8.-10. december. Hanne er vært Julens hjerte
  ”Bænken” spiller den  tirsdag  den 23. januar Gæsteforestilling fra Højer. Dorte er værtshold – 2 værter
”Teater om dagen spiller 3. og 4. februar kl.14.3 i skolestuen Dorte er værtshold, Ole og Ruth tager værtstjansen
  Revy 2018  i marts Fællesindsats omkring værtshold
Forestilling med ungdomsgruppen i april ?? Ja
Sommerspil Kristina sætter ”Historien om prinsessen på ærten, frit efter H.C. Andersen” op
Skal der indkaldes til repertoiremøde? Den tager vi op på næste møde  d.v.s. dette møde Onsdag den 25. pril
7. Eventuelt
  Kulturnat 2018 Finder sted den 24. august 2018
  Lindi Riel har henvendt sig igen, om vi stadig er interesseret et kursus
  Drama er gået konkurs
  Vi fortsætter med gratisbilletter i ”Velkomstpakken” til Sønderborg Kommune
  Lyskursus Fini laver et lyskursus  i det nye lysanlæg efter revyen
  Børneattester Vi får taget børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer samt dem der ellers arbejder med børn på teateret Ole
  Fotos af børn Vi skal have tjekket om vi skal have tilladelse ved forældre, når vi lægger billeder af børn på Facebook Ole
  Plakatstander på biblioteker Ole undersøger, om vi kan komme ind på reklameplakatstanderne på kommunens biblioteker
8. NÆSTE MØDE 7. februar 2018
   

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Onsdag den 25. Oktober 2017 i dukkegruppens lokaler.
Bestyrelsesmøde kl. 19.00.

Mødedeltagere: Ole, Kristina, Bent, Pia og Dorte                                                                                  Afbud: Elsebeth, Lis, Hanne

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra dukkegruppen  4 forestillinger inden jul Der opføres  forestillinger i Sønderborg og 1 i Aabenraa
Nyt fra forsøgsscenen Der opføres et genforeningsspil i øst (Sønderjysk Forsøgsscenes) og 1 i vest (Højt til Himlens). Kristian Hald er instruktør på begge scener. Forsøgsscenens stykke skrives af Marie Markvard Andersen (som skrev Den Spanske Sømand) og det forventes at stykket skal spilles på Søgaard Kaserne. Chefen for kasernen har tilkendegivet, at hvis ejerforholdene stadig er de samme i 2020, så kan stykket spilles der. Det forventes, at dette afklares i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019Sange og manus er sendt ud Der er ikke sket yderligere, men der var enighed om, at i sin nuværende form (manuskript og sangtekster), ønsker DLT ikke at involvere sig i stykket.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Det går stille og roligt fremad med projektet.
Henvendelse fra L.Riel om kursus på teatretudsat til næste år
Nytårskur2018 er fastsat til lørdag den 6. januarDukkegruppen vil gerne give prøve på deres forestilling Vi bruger samme madleverandør. Elsebeth undersøger menu
Det lille Teaterhus har fået 50.000kr fra Danfoss til køb af nye radiatorventiler og køb af LED lys Vi har været heldige igen
Deltagelse i Uddannelsesforløb for frivillige i foreningslivet  Kristina og Ole deltager
Vores vej skal have nyt navn
LED lamper til salen er bestilt.
Diverse – Ole deltager i fundraisingskursus for foreninger i Sønderborg Kommune.- DLT er af Jyske Vestkysten blevet inviteret til at deltage i JV’s koncept med ”Gæsteanmelder”. Ole har indmeldt 3 gæsteanmeldere, som på skift vil anmelde DLT’s foretillinger, hvorefter de vil blive bragt i JV. De 3 gæsteanmeldere er pt. Hanne Næsborg, Rannveig Marie Spliid og Johannes Heesch. Anmelderne kan udskiftes.

– DATS har henvendt sig vedr. vores forsikringer. Ole tager et møde med DATS.

– Da vores nuværende WIFI-løsnig ikke rigtig når ned i sminkerummet og dukkegruppe (eller i skolestuen) tager Ole en snak med Fini om undersøgelse af en forstærket løsning.

4 BYGNINGEOmbygninger er godt i gang, der er støbt gulv til nyt toilet, væg opsat mod nyt øverum, del af væg nedrevet mod gang  Der vil snart blive indkaldt til arbejdsdag for fjernelse af en masse meget tørt ler, der har fungeret som isolering, fra loftet.
5. ØKONOMI     Orientering af Bent
Bank og udsendelse af kontingent
6. FORESTILLINGER / AKTIVITETER
Evaluering
  DATS Sønderjysk kreds  har afholdt børnekursus, der var 18 deltager med 9 børn fra vores scene Det var et godt kursus. Kristina sørger for at lave en oversigt over deltagerne fra DLT, så de kan få udbetalt tilskud.
  Kulturnat fredag den 8. september Det sted vi stor i år var fint. Næste gang Kulturnatten ligger før vores festival, skal vi satse på at promovere det.
  Teaterfestival 23-24. september Stor succes – bortset fra at ungdomsgruppen var nødt til at aflyse deres forestilling i sidste øjeblik. Der var fuldt hus til alle forestillinger. Vi vil næste gang fastholde konceptet fra i år, hvor det kun var 1 dag, og at det var lørdag.
  Kirkespil med ungdomsgruppen Endnu en succes. Der er opført 10 forestillinger, og der har i gns. været 30 ”publikummer” (kirkegængere) til hver forestilling
  Æblefestival i Gråsten den 14-15. oktober Ungdomsgruppen spillede 2 forestillinger.
Kommende forestillinger/aktiviteter

 

  Senior festival den 27-28. oktober Teater om dagen deltager
”Privat skifte ” af Anders Bodelsenpremiere 31 oktober    Elsebeth er vært.
Julespil og jule dukke julespilspil Julespillet er fredag/lørdag/søndag den 8.-10. december. Hanne er værtJuledukkespillet er 25. november. Kristina er vært
 Evt. gæstespil i januar fra Højer – Bænken
Teater om dagen vil gerne spille uddrag fra ” De evige højder” 2 gange i februar
Revy 2018  i marts
Forestilling med ungdomsgruppen i april
”Jeppe på bjerget” maj 2018 Aflyst
Sommerspil næste år? Prinsessen på ærten – Kristina instruerer
Skal der indkaldes til repertoiremøde? Den tager vi op på næste møde
7. Eventuelt
8. NÆSTE MØDE Julefrokost og bestyrelsesmøde hos Ole. 6.12. 2017 kl. 18

 

Tirsdag den 29. August 2017 i dukkegruppens lokaler.
Bestyrelsesmøde kl. 19.00.

Mødedeltagere: Oke, Bent, Kristina, Hanne og Dorte                                                                                                             Afbud: Elsebeth, Lis, Pia

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERAT Godkendt
3. SIDEN SIDST  M.M.
Nyt fra ungdomsgruppen     Kirkespil Gruppen er nu oppe på 14 medvirkende.Spiller 2 forestillinger til Æblefest ”Prinsen, der altid var uheldig”. Spiller kirkespil om Luther i 7 kirker i Sønderborg (4) og Aabenraa (3) på 5 søndage i september og oktober. Det drejer sig om 4 små stykker om hhv. Tro, Retfærdighed Synd og Den rette vej.
Nyt fra dukkegruppen   4 forestillinger Spiller 1 forestilling i Aabenraa.Der skal spiller ”juledukkespil” 3 steder i Sønderborg. Da der bl.a. spilles for udsatte børn, som ikke nødvendigvis er kristne, spilles der ikke nødvendigvis traditionelt juleteater.
3,3 Nyt fra forsøgsscenenReferat fra møde om 2020 den 12. august med Faber og møde om indhold i Genforeningsspil Simon Faber er projektchef for 2020 i Sønderjylland.Der er afholdt det første møde om den røde tråd i stykket til 2020. På baggrund heraf er 3 historikere (Jørgen Buch, H. E. Sørensen og Inge Adriansen) blevet bedt om hver at komme med 3 ”ting” som de mener at stykket bør indeholde.Der er givet officiel tilladelse til at stykket kan spilles på Søgaard Kaserne.
  Nyt fra børnegruppen Prøverne på årets julespil – Julens Hjerte – er gået i gang.
  Afslag på ændring af vejnavn–nyt forslag
  Forestillingen ”Dronning Ingrid” 2019 Vi er stadig ”med”, men det er aftalt at vi får sangene til gennemlytning, så vi også er sikre på, at det er noget vi kan stå inde for at lægge navn til.
  Forestilling på Landbrugsskolen 2019 Kaj Nissen arbejder på et stykke om Landbrugsskolens historie fra ca. 1600 til ca. 1930
3,8 Henvendelse fra L.Riel om kursus på teatret Ole kontakter Lene og giver besked om at vi er interesseret.
3,9 Skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på teatrets fremtid-eller går det godt ?Vi mangler kostume-damer og lys og lyd folk.Mail fra  Det lille Teater Aabenraa  Vi bakker op om Aabenraas ide, men forventer ikke at projektet er realiserbart.Vi prøve at få Fini til at lave et internt teknikkursus, så flere får mod på og kendskab til at tænde lyset på scenen
Der er forvirring omkring kalender Der skal strammes op på hvordan kalenderen i foyeren bruges. Der SKAL altid sendes en mail til Ole, når der skrives/rettes på kalenderen.
4 BYGNINGERengøring på teatret evalueringOpstart på ombygning

Rengøringsarrangementet blev aflyse, da der kun havde meldt sig 3 bestyrelsesmedlemmer og Ruth.Vi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt.

Der er indkaldt til 1. arbejdsdag i anledning af ombygningen, lørdag den 2. september. På arbejdsdagen var der enighed om at det nok gav mest tilslutning ved lørdage fra 9-12 i stedet for hele dage. Så hellere lidt flere halve. Gunnar prøver evt. at lave en liste med flere lørdage, som kan offentliggøres, så der er mulighed for planlægning for den enkelte.  Forslag om indbydelse til møde om indretning af nyt kostumerumGod ide at holde et møde med kostumedamerne. 5.ØKONOMI     Orientering af Bent
bank og udsendelse af kontingentDet ser stadig fint udJ 6.FORESTILLINGER
Evaluering
   SommerspilletGodt stykke og god efterkritik/tilbagemeldinger  Aktiv sommerferie uge 26Atter en stor succes. Der var i år 18 børn  Rengøring på teatret den 26. augustBlev aflyst pga. manglende tilslutning  Kommende forestillinger/aktiviteter   6,3Kulturnat fredag den 8. septemberOle, Ruth, Hanne og Kristina samt repræsentanter fra dukkegruppen deltager.  Teaterfestival 23-24. september- hvor langt er vi? Der spørges om vi har brug for hjælp ?Festivallen er skåret ned til 1 dag, idet der er kommet et par afbud. Programmet er vedhæftet referatetHanne og Kristina sender en liste ud vedr. brug for hjælp. Dorte har meld sig som ”køkkehjælp”  Dats børnekursus den 7 oktober  9-17Der skal bruges 2-3 frivillige i løbet af dagen. DLT giver 100 kr i kursustilskud til ”vores” børn.  Forestilling af UngdomsgruppenSpiller på Minifestival 23-24. september og til Æblefestival i Gråsten den 14-15. oktoberSamt kirkespil  Senior festival den 27-28. oktober Teater om Dagen deltager (kørselstilskud fra DATS)  Tigeren  ?Er foreløbig udsat  ”Privat skifte ” af Anders Bodelsen sidst i oktoberElsebeth er værtshold  Julespil og jule dukke julespilspilJulespil er 2. weekend i december, Hanne værtsholdJuledukkespil er 25. november, Kristian værtshold  Revy 2018  i martsForstillinger i uge 11 og 12, 2018  Forestilling med ungdomsgruppenMidt/sidst i april 2018  ”Jeppe på bjerget” maj 2018   Sommerspil næste år?Prinsessen på ærten (før og efter), Kristina instruerer. 7.EventueltVi vil gerne have set på ”flugtvejen” fra scenen og ud bag værkstedet. Vi bruger den som udgang i forbindelse med sommerspillet, men den er forholdsvis farlig, idet den er meget stejl og mangler gelænder. Derudover går døren meget stramt. (gentagelse fra afs. 4)   Ungdomsgruppen øver altid mandag aften   Vi køber et sort tæppe til scenen, så der ikke altid skal males scene ved hver forestilling   DLT givet et bidrag til Det Grå Gulds årsudflugt på 100 kr. pr. person. 8.NÆSTE MØDE25. oktober 2017 kl. 19.

 

Dagsorden og referat for Det lille Teater

Tirsdag den 28. februar 2017 kl 19.30 i dukkegruppen `s lokale

Mødedeltagere:                                                                     Afbud: Lis

Referent: Dorte

  Dagsorden Referat Ansvarlig
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OK
2. GODKENDELSE AF REFERAT OK
3. SIDEN SIDST  M.M.Konstituering af bestyrelsenGennemgang af årsmødet Formand: OleKasserer: BentReferent: Dorte
Nyt fra ungdomsgruppen Morten Knudsen har kontaktet ungdomsgruppen for at høre, om de har lyst til at spille kirkespil (Luther). Gruppen har sagt ja.
Nyt fra dukkegruppen Skal spille på Hørup Plejehjem. Gruppen har fået et nyt medlem, som koncentrerer sig om at sy dukker.
  Nyt fra forsøgsscenenformandsmøde den 5. martsUdvalg til Genforeningsspillet 2020  skal vælges  Hanne deltager formandsmøde.Ole spurgte, om der var en, der havde lyst til at deltage som repræsentant for DLT i udvalget til Genforeningsspillet. Der var ikke umiddelbart nogen som meldte sig. Efterskrift: Ole har efterfølgende spurgt Anne Marie Brodersen, og at hun har sagt ja
<b%

Der er lukket for kommentarer.